Faktúry 08-2017


/Faktúry 08-2017
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti
   
ZDF 201708 917028 17952960 VERLAG DASHOFER 271,81 online knižnica 08/17 – 08/18 08.08.2017 15.08.2017
ZDF 201708 917029 17953021 VERLAG DASHOFER 502,19 online knižnica 09/17 – 09/18 BOZP 11.08.2017 21.08.2017
ZDF 201708 917030 8017000894 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO 17.08.2017 17.08.2017
ZDF 201708 917031 17953168 VERLAG DASHOFER 123,68 online knižnica 10/17 – 12/17 17.08.2017 30.08.2017
POK 201708 217171 2730180200 H – PROBYT 45,71 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217172 2730180220 H – PROBYT 293,46 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217173 2730230390 H – PROBYT 793,12 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217174 112371708 COFELY – LMT 82,10 teplo 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217175 136998 PREŠOV REAL s.r.o. 24,28 nájom 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217176 136998 PREŠOV REAL s.r.o. 55,20 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217177 364766338 BARDBYT,s.r.o. Bardejov 52,38 nájom, energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217178 22017 Prvá teplárenská, a.s. Holič 52,61 nájom, energie 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217179 6160106017 Bytový podnik mesta Košice, s. 279,19 nájom, energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217180 7228 MV SR Centrum podpory BB 35,23 nájom 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217181 7228 Ministerstvo vnútra, Pribinova 40,90 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217182 2322400001 Mesto Snina 265,62 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217183 1790278 Technické služby mesta Rožňava 216,99 nájom, energie 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217184 179027 MOMS 215,00 nájom, energie, internet 09/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217185 6210138500 Stredoslovenská ener 602,00 el. energia 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217186 3506116000 Stredoslovenská ener 317,00 plyn 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217187 6212122500 Stredoslovenská ener 36,00 el. energia 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217188 6212123500 Stredoslovenská ener 60,00 el. energia 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217189 6318203600 Stredoslovenská ener 23,00 el. energia 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217190 6211104700 Stredoslovenská ener 30,00 el. energia 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217191 605880378 Stredoslovenská ener 39,00 el. energia 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217192 84400528 Spoločenstvo vlastníkov bytov 184,84 energie, služby 08/17 10.08.2017 20.08.2017
POK 201708 217193 1755000082 o.z.Červený Nos Clowndoctors 50,00 finančný príspevok pre o.z.Červený Nos 10.08.2017 10.08.2017
ZF1 201708 517003 120170581 SARTOR BOHEMIA s.r.o. 69,57 metrový textil 15.08.2017 29.08.2017
FT1 201708 1170408 27304784 SOFTIP 332,74 podpora APV 07/17 01.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170409 72017 PhDr. Emil Semanco-EMCO 1000,00 redigovanie SNN 07/17 02.08.2017 16.08.2017
FT1 201708 1170410 2017007 Smolec Maroš – mrs 1450,00 riadenie redakcie SNN 07/17 02.08.2017 18.08.2017
FT1 201708 1170411 17082 Unico Martin s.r.o. 4827,00 nájom 3. Q. 2017 02.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170412 17083 Unico Martin s.r.o. 2367,74 energie 3. Q. 2017 02.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170413 32017 Tomáš Polonský 2900,00 busta A.Ľ. Radlinského – ZDF 917018 02.08.2017 07.08.2017
FT1 201708 1170414 7429823556 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 33,80 el. energia 08/17 03.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170415 7429833643 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 23,90 el. energia 08/17 03.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170416 7429823557 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 98,79 el. energia 08/17 03.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170417 7429823555 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 60,89 el. energia 08/17 03.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170418 2017135 Ing. Pavol Štrba 117,00 preprava osôb 03.08.2017 10.08.2017
FT1 201708 1170419 7572037 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 43,00 internet 08/17 03.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170420 4504190717 Martinská teplárenská,a.s. 922,10 teplo 07/17 04.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170421 4503110717 Martinská teplárenská,a.s. 189,08 teplo 07/17 04.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170422 7439798846 ZSE Energia, Čulenova 6, BA 8,71 el. energia 08/17 04.08.2017 16.08.2017
FT1 201708 1170423 3304240717 Slovakia Online s.r.o. 96,00 monitoring 07/17 04.08.2017 20.08.2017
FT1 201708 1170424 170200022 HITECH ELEKTRONIK 300,00 ozvučenie, osvetlenie 04.08.2017 09.08.2017
FT1 201708 1170425 901561708 GAYA,s,r,o, 120,00 internet 08/17 07.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170426 4317041952 BENESTRA, s.r.o. 13,40 internet 09/17 07.08.2017 17.08.2017
FT1 201708 1170427 2017106 Cirkevný zbor ECAV na Slovensk 200,00 nájom 08/17 07.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170428 173509 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 846,00 refundácia Orol Tatranský 06-07/17 07.08.2017 10.08.2017
FT1 201708 1170429 173508 Vydavateľstvo Matice, s.r.o. 2921,25 refundácia SNN 27-31/17 07.08.2017 10.08.2017
FT1 201708 1170430 2017213 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 300,00 právne služby 07/17 07.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170431 2017217 Bukovinský a Chlipala, s.r.o. 1440,00 právne služby – RPVS 07.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170432 2017019 Alexander Račkovič-XDIMENSION 800,00 DTP spracovanie SNN 07/17 08.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170433 17002952 Technology Slovakia 63,60 baliaca fólia 08.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170434 3017930473 DOXX – Stravné lístky 4943,37 stravné lístky 08.08.2017 06.09.2017
FT1 201708 1170435 9001044738 Slovenská pošta a.s. 2346,34 poštovné SNN 07/17 09.08.2017 22.08.2017
FT1 201708 1170436 10170026 Šrobár Rastislav 500,00 ozvučenie …vatra zvrchovanosti CEJKOV 11.08.2017 11.08.2017
FT1 201708 1170437 2017032 Marián Černický 100,00 tech. zabezpeč. – …vatra zvrchovanosti Vlachov 11.08.2017 31.07.2017
FT1 201708 1170438 2017087 R E M I S 120,61 štvrťročná kontrola EPS 11.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170439 2017088 R E M I S 211,86 štvrťročná kontrola EZS 11.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170440 9001047956 Slovenská pošta a.s. 735,75 poštovné 07/17 11.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170441 702004008 ABEL – Computer, s.r.o. 194,09 tonery 11.08.2017 14.08.2017
FT1 201708 1170442 17083 Ing. Kovačková Jana 180,00 daňové poradenstvo 14.08.2017 05.08.2017
FT1 201708 1170443 1123701707 COFELY – LMT 35,20 teplo 07/17 14.08.2017 26.08.2017
FT1 201708 1170444 152545 free-zona s.r.o. 26,00 internet 08/17 14.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170445 117 MO MS Valča 225,00 vystúpenie spevokolu Valčan 14.08.2017 15.08.2017
FT1 201708 1170446 702004117 ABEL – Computer, s.r.o. 224,63 tonery 14.08.2017 24.08.2017
FT1 201708 1170447 2017992375 Československá obchodná banka, 219,23 úschova CP 2.Q 2017 14.08.2017 31.07.2017
FT1 201708 1170448 20170067 MS-SOFT, s.r.o. 48,00 SW – knižný systém CLAVIUS 14.08.2017 12.04.2017
FT1 201708 1170449 170801 PROFITING, s.r.o. 2400,00 podstavce pod busty 15.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170450 4017000218 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO – ZDF 917030 18.08.2017 18.08.2017
FT1 201708 1170451 1680382871 Alza.cz a.s. 156,50 komponenty na opravu PC – ZDF 917027 18.08.2017 16.08.2017
FT1 201708 1170452 17344 DE – AQUA, s.r.o. 84,00 deratizácia priestorov 18.08.2017 30.08.2017
FT1 201708 1170453 2017267 PENZION Čierna pani 105,00 ubytovanie 18.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170454 11495090 Orange Slovensko a.s 957,20 mobilné poplatky 08/17-09/17 23.08.2017 05.09.2017
FT1 201708 1170455 3841700780 Mesto Poprad 83,47 služby 08/17 24.08.2017 31.08.2017
FT1 201708 1170456 10171075 FORK, s.r.o. 369,42 Kultúra slova 04/17 24.08.2017 06.09.2017
FT1 201708 1170457 17300788 ABC PLYN, spol. s r.o. 1962,00 dodávka a montáž plyn. kotla 24.08.2017 07.09.2017
FT1 201708 1170458 9501701701 CBC Slovakia s.r.o. 257,96 oprava tlačiarne Canon 24.08.2017 05.09.2017
FT1 201708 1170459 2017104 Jarmila Tarajčáková – Art & Re 420,00 skríning zbierkových predmetov, posudok 25.08.2017 21.08.2017
FT1 201708 1170460 12017 Mačuha Radko, Mgr. Art. 2200,00 busta S.H.Vajanského 25.08.2017 22.08.2017

 

2017-09-19T21:30:46+00:0019 septembra 2017 |
X