REPORTÁŽE: Pred sto rokmi ožila Matica slovenská


/, Žilinský kraj/REPORTÁŽE: Pred sto rokmi ožila Matica slovenská

Už sto rokov je naša najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň nepretržite prítomná v slovenskej spoločnosti, ale aj medzi krajanmi. Vážime si to práve pre smutnú skutočnosť, že uhorský režim Maticu slovenskú zrušil v roku 1875. Obnovená mohla byť až po vzniku prvého Česko-Slovenska.

Túto vzácnu storočnicu sme oslávili v Martine 3. a 4. augusta 2019, teda v centre diania oživotvorenia presne 5. augusta 1919. Predstavitelia MS zároveň odhalili bustu národovca, advokáta, evanjelického činovníka, ale predovšetkým člena výboru obnovenej Matice a neskoršieho predsedu MS Jána Vanoviča. Pozrite si reportáže z podujatia.

Matica slovenská

 

Televízia Turiec

 

TV Severka

 

Správy RTVS

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/194165 (od 17.48 min)

 

Historický dokument o oživotvorení MS

X