Rozlúčili sme sa s bývalým predsedom Matice slovenskej Osijek Josipom Kreičikom


/, Nitriansky kraj/Rozlúčili sme sa s bývalým predsedom Matice slovenskej Osijek Josipom Kreičikom

S ľútosťou oznamujeme, že nás navždy opustil Josip Kreičik, zakladateľ a dlhoročný predseda Matice slovenskej Osijek (2006 – 2014), člen výkonnej rady Zväzu Slovákov a Aliancie Slovenskej republiky. Do februára 2018 vykonával funkciu podpredsedu MS Osijek.

Rodine, pozostalým, našim priateľom – členom MS Osijek v Chorvátsku vyjadrujeme úprimnú sústrasť v mene Domu Matice slovenskej v Nitre a v neposlednom rade za matičné odbory – MO MS Čakajovce a Janíkovce. Práve ich vzájomná spolupráca a osobné kontakty trvajú už 12 rokov. So zosnulým pánom Kreičikom sa v mene predsedu a funkcionárov Matice slovenskej rozlúčila aj riaditeľka Krajanského múzea Zuzana Pavelcová: „Pán Josip Krejčik sa zapísal do dejín Slovákov v Chorvátsku ako hybná osobnosť krajanského diania. Okrem mnohých funkcií v slovenských spolkoch sa angažoval i v spolupráci s Maticou slovenskou, najmä v kooperácii a družnom priateľstve s členmi MO MS Čakajovce a Janíkovce. Jeho práca i agilný prístup sa navždy zapísali do sŕdc našich matičiarov.“

So slovami vďaky a úcty sa za Maticu slovenskú Osijek lúčil aj jej súčasný predseda Andrija Kuric. „Maticu ste viedli ako pravý vodca, nielen tu v Chorvátsku, ale ste nás predstavili aj na Slovensku. Mnohí si na Vás s láskou spomínajú a posledné zbohom Vám zasielajú“, povedal vo svojej smútočnej reči.

Veľmi si vážime a ďakujeme za všetku obetavú prácu, ktorú pán Kreičik vykonával ako vo svojich vedúcich funkciách, tak aj v pozícii rádového člena zahraničnej Matice slovenskej a aktívneho nadšenca folklóru. Zvlášť si ceníme jeho vzťah k Slovákom, našu vzájomnú dlhoročnú matičnú spoluprácu, zachovávanie dedičstva svojich otcov a jeho šírenie za hranicami našej vlasti a výchovu ďalších generácií so slovenskými koreňmi.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala dňa 9. marca 2021 na cintoríne Visnjevac.

Česť jeho pamiatke!

Svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Michaela Pavelová

Dom MS v Nitre

X