Ružou Hviezdoslav spomíname na sto rokov bez Hviezdoslava


/, Košický kraj, Správy z krajov/Ružou Hviezdoslav spomíname na sto rokov bez Hviezdoslava

…Ó, hej, drž sa, ľud môj, pridrž svojej zeme tela  tykadly tak, ako vlákny citu, len v nej môžeš vzrásť, môžskvitnúť tvoje semä . Nepusť z rúk, skôr, zveľaď časť tú írečitú: gruntom ona, stúpne v kaštieľ blahobytu…

/ Pavol Országh Hviezdoslav /

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi laureát ceny primátora mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom svojej predsedníčky objavil v Rozáriu Olomouc  vyšľachtenú „Ružu Hviezdoslav“. Šľachtiteľom v roku 1936 bol Ján Böhm /ČR/, ktorý z  BénédicteSe/kvé/uin a Mrs. Tres. Gilbey vyšľachtil čajohybridfloribund- „čajovú miešanku“. Býva 0,7 m vysoká, veľkokvetá, medeno červená, jablčnej vône. Po oslovení pestovateľa Miloslava Šípa- Ruže Skaličany/ČR/ nám 21. októbra 2020 ruže prišli s úžasným prekvapením sponzorského daru.

Rok 2021 je rokom 100. výročia úmrtia najvýznamnejšej osobnosti literárneho a kultúrno – spoločenského života na Slovensku. A tak naše snaženie smerovalo k vysadeniu  ruže a tým vzdať veľkú úctu Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, básnikovi, prekladateľovi, čestnému predsedovi MS /po oživotvorení MS 1919/….

Členovia Divadelného súbor Hviezdoslav v Spišskej Novej Vsi, ktorí v roku 2022 oslávia 90. výročie ochotníckeho divadelníctva s obdivuhodnou húževnatosťou pre propagáciu slovenskej dramatickej  tvorby, zasadili päť ruží. Jeho študentské roky spojené s maturitou patrili Kežmarku. Rozhodnutie Mgr. Jolany Prochotskej, predsedníčky MO MS jej osobnej návštevy /23.10.2020/ a odovzdania ruže na vysadenie Evanjelickému lýceu /prevzala Anna Štecová/,Gymnáziu P.O. Hviezdoslava /prevzala riaditeľka Mgr. Daniela Mihóková / a Hotelu Hviezdoslav, kde študent Országh býval / prevzala riaditeľka Mgr. Sylvia Holopová/ sa stretlo s pochopením a prísľubom starostlivosti o túto jedinečnú ružu.

„ Ďakujte na kolenách Bohu, ak požehnal vám básnika …Nuž, Bohu vzdajte česť a chválu, ak básnika vám  požehnal, čo, v srdci lásku neskonalú k vám, slúžiť vás zve ideálu…I za tú zjavenú v ňom milosť Ďakujte Bohu každý deň ! 

/Pavol Országh Hviezdoslav/

Mgr. Jolana Prochotská

X