Šaliansky Maťko Jozefa Cígera HronskéhoTento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO

28. ročník Šalianskeho Maťka sa bude konať v spolupráci s Vami, milí rodičia a pedagógovia,a preto sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste vytvorili deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomohli im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s Regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kraja a MO MS na Slovensku.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční od októbra 2022 až do mája 2023. Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried prima, sekunda) v troch kategóriách:

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II. kategória žiaci 4. –  ročníka ZŠ

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút, napísanú povesť odovzdá pred vlastnou súťažou porote.

Základné – školské kolá sa uskutočnia do 23.12.2022

Okresné kolá sa uskutočnia do 31.1.2023

Krajské kolá sa uskutočnia do 28.2.2023

Celonárodné kolo sa uskutoční v mesiaci apríl – máj 2023

Vzhľadom k danej situácii pandémie – šetrenie elektrinou a plynom, presný dátum celonárodného kola bude víťazom krajského kola oboznámený dodatočne.

Víťazi každej kategórie v školských kolách postupujú do okresného kola, víťazi okresného kola postupujú do krajského kola a víťazi krajského kola, z každej kategórie, postupujú do celonárodného kola (zúčastnia sa ho 24 súťažiaci, t.j. 8 víťazov z každej kategórie .

Školské, okresné a krajské kolá organizujú a zabezpečujú ZŠ v spolupráci s MO MS, Domami MS, Centrami voľného času, Spoločnými školskými úradmi a Regionálnymi úradmi školskej správy v sídle kraja.

Mená víťazov v každej kategórii v krajskom kole potvrdí Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, alebo Dom MS, resp. oblastné pracoviská MS s prihláškou do celonárodného kola a zašle na adresu:

MUDr. Svetozár Hikkel, MO MS Šaľa, Murgašova ul. č. 44, 927 01 Šaľa

Bližšie informácie, prípadne odpovede na Vaše otázky poskytne MO MS Šaľa, tel. č. 031/771 5449 po 20.00 hod., mobil 0903 239 919.

Prihlášky do celonárodného kola pre víťazov krajských kôl budú zaslané na Regionálne úrady školskej správy v sídle kraja, Domy MS resp. oblastné pracoviská MS do 31.3.2023.

Vzhľadom k pandemickej situácii veríme, že súťažiaci si budú na tomto ročníku môcť opäť zmerať sily v prednese slovenských povestí aj napriek spomínaným ťažkostiam.

Tešíme sa na stretnutie.

X