Sčítanie – čo je národné a kresťanské to je matičné


/, Žilinský kraj/Sčítanie – čo je národné a kresťanské to je matičné

Matica slovenská vydala na začiatku priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyhlásenie, aby sa príslušníci slovenského národa prihlásili, že sú Slováci. V tom čase bolo akosi prirodzené, že si takto „splnila svoju povinnosť“, keďže predovšetkým toto je jej miesto, parketa v štáte a v spoločnosti.

V ďalšom priebehu sčítania obyvateľov sa však začali ozývať protináboženské, protiduchovné a protikresťanské sily, aktivisti a nepriatelia duchovného života, aby si obyvatelia neuvádzali príslušnosť k viere, náboženstvu, cirkvi. Ateizmus, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani zarytí marxisti, komunisti a obhajcovia prednovembrového režimu.

Bolo akosi neskoro, či už nevhodné, aby Matica slovenská menila svoje pôvodné vyhlásenie, keďže by to vyzeralo, že sa zobudila po „funuse“, podľa názoru viacerých. Napokon boli aj vnútorné hlasy, že toto nie je jej úlohou, keďže má aj vo vnútromatičných dokumentoch uvedené, že je nadkonkofesijná, či nekonfesijná, t. j. združuje všetkých príslušníkov slovenského národa a to bez rozdielu k náboženskému vyznaniu. Prirodzene, takýto názor sa nemusí páčiť každému.

Na strane druhej si je potrebné uvedomiť, že tak ako ľudstvo v minulosti všeobecne, každý človek mal určité duchovné a náboženské presvedčenie. Preto, práve preto a to najmä z dôvodu následnej a nekončiacej protiduchovnej, protináboženskej a protikresťanskej kampane, je potrebné uviesť, že tento matičný postoj nebráni každému Slovákovi uviesť si svoju vieru, na čo vyzývajú predovšetkým predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Takže, nech sa Slováci hlásia k svojim slovenským tradičným národným duchovným a kresťanským hodnotám, cyrilo-metodskému odkazu a takto ich deklarujú podľa príslušnej konfesie v sčítaní, a takto si uvádzajú túto duchovnú a kresťanskú identitu aj v príslušnej „kolónke“ pri sčítaní. Toto je aj akési širšie postavenie Matice slovenskej. Nezabúdajúc, že jej prvým predsedom bol katolícky biskup Štefan Moyses a prvým podpredsedom evanjelický superintendent Karol Kuzmány. A aj podľa toho nech si zapíšu popri príslušnosti k slovenskému národu, aj príslušnosť k náboženskej viere a vyznaniu.

Viliam Komora

tajomník MS

X