Slávenie spomienky na ThDr. Jána Murína v deň sviatku Troch svätiteľov


/, Košický kraj/Slávenie spomienky na ThDr. Jána Murína v deň sviatku Troch svätiteľov

Sviatok Troch svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa 30. januára 2023 v Sečovciach niesol v znamení spomienky na významnú osobnosť gréckokatolíckej cirkvi. Pripomenuli sme si 110. výročie narodenia gréckokatolíckeho kňaza, katechétu, skauta, učiteľa, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda (predchodkyne dnešného Spolku sv. Cyrila a Metoda), sečovského rodáka ThDr. Jána Murína. Spomienkové podujatie zorganizovali Dom Matice slovenskej v Košiciach, Miestny odbor Matice slovenskej v Sečovciach, Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Gréckokatolícka farnosť Sečovce. Podujatia sa zúčastnil člen Výboru Matice slovenskej Michal Matečka, predseda Dozorného výboru MS PhDr. Martin Fejko a predseda Miestneho odboru MS v Plechoticiach Milan Pálfi. Za Slovenský historický ústav v Ríme bol prítomný jeho predseda Dr. Daniel Černý.

Priaznivci cyrilometodskej tradície, matičiari a hostia sa stretli pred rodným domom Jána Murína, kde prítomných privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková. K pamätnej tabuli bol na znak úcty k tejto osobnosti zavesený venček. Z poriadne mrazivého počasia sme sa presunuli do rodného domu Jána Murína, kde je zriadená jeho pamätná izba a v súčasnosti tam sídli Klub dôchodcov.

Otec Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda priblížil prítomným životný príbeh Jána Murína a predstavil knižné publikácie o tejto osobnosti. Ako hovorí: „Ján Murín otočil koleso dejín pre našu cirkev tým, že svojou vzdelanosťou, inteligenciou a pôsobením nám pripomenul, že sme Gréckokatolíci-Slováci, že nesplynieme s oficiálnymi názvami (Rusíni, Rusnáci, Rusi, ruska viera). V dobe, v ktorej on žil a pôsobil bolo veľmi dôležité presvedčiť autority národného aj cirkevného života, aby sa táto vec dostala na svetlo a aby bola jasná.” Ján Murín bojoval za dobrú vec, za svoju vieru a presvedčenie trpel a prežil ťažké časy. Keď odmietol podpísať pravoslávny manifest, bol zaradený do tábora nútených prác v Ilave, v Hlohovci, v Podolínci a následne v českom pohraničí. Bol predstaviteľom hnutia za obnovu gréckokatolíckej cirkvi. V 68 sa s plnou vervou pustil do práce pre gréckokatolíkov: „sme tu, hlásime sa o život, Kristus vzkriesený v našej cirkvi povstáva, prosím uznajte nás, aby sme ožili.”

Druhá časť programu pokračovala sv. liturgiou v Chráme sv. apoštolov Cyrila a Metoda. Predsedal jej otec Michal Hospodár. Koncelebroval otec Miroslav Pohár, sečovský farár a protopresbyter, otec Dušan Seman, trebišovský farár a protopresbyter, domáci duchovní: otec Teodor Šangrik a otec Juraj Lukáč. Homíliu predniesol otec Martin Mráz, tajomník vladyku Cyrila Vasiľa, kancelár a hovorca Košickej eparchie. V homílii sa zameral na sviatok Troch svätiteľov. Vyslovil paralelu medzi ich hlbokou zakorenenosťou v tradícií a súčasnou gréckokatolíckou cirkvou. Nedržíme sa v minulosti, v historických artefaktoch, ale upierame sa k tomu, čo sa stalo v minulosti a čo sprítomňuje každý deň a to Božie slovo. Životné osudy Troch svätiteľov poznamenané utrpením a prenasledovaním pre ich vieru sú rovnako paralelou pre gréckokatolícku cirkev a aj pre Jána Murína. Byť zakorenení v Božej pravde častokrát znamená, že história nejaké tie výhonky poláme a poodtína, ale koreň vždy ostane niekde v zemi”. História odťala konáre aj gréckokatolíckej cirkvi, myslelo sa, že cirkev sa stratí, ale ožila aj vďaka ľuďom ako Ján Murín.

Ján Murín stál pri zlomových udalostiach gréckokatolíckej cirkvi, jeho odkaz je nezabudnuteľný a pamiatka naňho večne živá.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: Jana Čižmárová

 

 

2023-02-14T08:58:11+00:0014 februára 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|
X