Slávnostné udeľovanie ocenení 13. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva


/, Nitriansky kraj/Slávnostné udeľovanie ocenení 13. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Nitrianska škola nesúca názov po kráľovi Svätoplukovi prevzala organizačnú štafetu

Trinástka bola pre celoslovenskú postupovú súťaž registrovanú na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky šťastným číslom. Štafetu v organizácii a vyhlasovaní súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva tento rok po prvýkrát prevzala Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre. Organizátorovi súťaž podal pomocnú ruku Dom Matice slovenskej v Nitre ako v partnerstve súťaže, tak aj vzdelávacím programom určeným pre žiakov a pedagógov formou výstavy na tému Cyril  a Metod a ich nasledovníci. Jej cieľom je povzbudzovať k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu.  Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a  významné historické medzníky.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva má dnes stabilné miesto medzi súťažami

Svätopluk a Nitra –  Bol Svätopluk kráľ? – Cyril a Metod a ich nasledovníci –  Sila slova a sila meča ako odkaz – Svätoplukovho kráľovstva – Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby, to sú témy, ktoré sa dočkali svojho literárneho, výtvarného či elektronické spracovania. Precízne prepracovaná webová stránka, elektronická hra a kvíz, krátke animácie či diskusia boli popri prezentáciách výsledkami tvorivého procesu v elektronickej časti súťaže. Tu zaujala žiakov aj úplne nová téma Sv. Cyrila a Metod a ich pokračovatelia. Vo výbere výtvarných predlôh bol viditeľný posun od tradície k prítomnosti, historické udalosti sa stali zdrojom a inšpiráciou na vyjadrenie súčasného života. Z výtvarných techník dominovala maľba vodovými a temperovými farbami, kresba ceruzkou a kolorovaná kresba. V literárnej časti sa opäť potvrdilo, že tvorivé písanie je pre žiačky a žiakov prirodzené a dokážu spracovať aj historické témy. Tradične boli viac zastúpené prozaické práce.

Z 269 žiackych diel vybrala 38 výherných odborná komisia menovaná MŠVVaŠ SR v zložení: predseda komisie PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. (zakladateľ súťaže a riaditeľ ZŠ Jána Palárika, Majcichov) a členovia Mgr. Alexandra Ďurišová (riaditeľka ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre), PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. (odborný asistent Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre), Mgr. Veronika Bilicová (riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre),  Mgr. Dominika Zajarošová (pedagogický zamestnanec 2. stupňa ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre).

Slávnostné udelenie ocenení sa konalo 29. apríla 2022 v Dome Matice slovenskej v Nitre. Výhercov čakali nielen vecné ceny, ale aj kultúrny program ZUŠ Rosinského v Nitre, predstavenie vybraných víťazných prác a vernisáž súťažných prác. Sponzor podujatia Diecézne múzeum v Nitre zase pozvaným výhercom otvoril brány svojich expozícií. Návštevníci, najmä zo vzdialenejších kútov Slovenska, tak aj priamo spoznali veľkomoravskú históriu, ktorá v meste Nitra na nich dýcha z každého svojho zákutia.

Súťaž pozorne sledoval a od začiatku jej vyjadril podporu aj predseda vlády SR

Dary víťazom odovzdali zakladateľ súťaže Martin Bodis a za organizátora súťaže Alexandra Ďurišová. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Nitra Marek Hattas, ktorého na podujatí zastúpil a prítomným sa prihovoril viceprimátor Miloslav Špoták. Víťazom ako zástupcom mládeže, ktorá je našou budúcou intelektuálnou elitou a vyzdvihnutie práce s ňou vo svojom príhovore zdôraznil za Maticu slovenskú jej predseda Marián Gešper. Matica slovenská je od začiatku súťaže jej aktívnym podporovateľom.

Blahoželania víťazom od predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera odovzdala poradkyňa predsedu vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov a žijúcich v zahraničí Iveta Galbavá. Zoznam hostí dopĺňala ďalšia vzácna podpora – vedúci odboru kultúry a športu NSK Ľubomír Kleštinec, člen komisie odboru školstva a mládeže NSK a poslanec mesta Nitra Miloslav Hatala, vedúca odboru školstva, mládeže a športu mesta Nitra Mária Orságová a zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Nitre Mária Pappová.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

Zápisnica z rozhodnutia o víťazoch a viac informácií dostupné na: Svätoplukovo kráľovstvo – Organizačný poriadok | Základná škola kráľa Svätopluka – Nitra (edupage.org)

Zoznam výhercov

LITERÁRNA ČASŤ

I. kategória/poézia

 1. miesto: Dean Tomas/ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá
 2. miesto: Damián Rimóci/ZŠ Tlmače
 3. miesto: Ester Faustína Liptáková/ZŠ s MŠ Margecany

II. kategória/poézia

 1. miesto: Oliver Alexander Ptáček/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice
 2. miesto: Klára Gajarská/ZŠ J.Palárika, Majcichov
 3. miesto: Nikol Drlíková/ZŠ s MŠ Rišňovce

III. kategória/poézia

 1. miesto: Matej Nagy/ZŠ Medzilaborecká, Bratislava
 2. miesto: Ninka Šmátralová/ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra
 3. miesto: Adam Hlupík/ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie

IV. kategória/poézia

 1. miesto: Mgr. Jana Ruščáková, PhD./Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce
 2. miesto: Mgr. Tibor Kováč/ZŠ Krčméryho, Nitra
 3. miesto: Mgr. Stanislava Štulajterová/ZŠ Výčapy-Opatovce

I. kategória/próza

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: neudelené
 3. miesto: neudelené

II. kategória/próza

 1. miesto: Stelka Ferencziová/ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra
 2. miesto: Rebeka Kuželová/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice
 3. miesto: Daniel Vaniš/ZŠ Záhorská Ves

III. kategória/próza

 1. miesto: Nina Nerádová/ZŠ Záhorská Ves
 2. miesto: Mária Krajmerová/ZŠ Vinodol
 3. miesto: Nikol Lévaiová/ZŠ Belehradská, Košice

IV. kategória/próza

 1. miesto: PhDr. Alena Vítová/Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce
 2. miesto: Mgr. Darina Dzurilová/ZŠ Komenského, Spišské Vlachy
 3. miesto: neudelené

VÝTVARNÁ ČASŤ

I. kategória

 1. miesto: Nellka Petríková/ZŠ Pri Podlužianke, Levice
 2. miesto: Mariola Krajčovič/Súkromná ZŠ UNES, Nitra
 3. miesto: Alex Bartal/ZŠ Bešeňov

II. kategória

 1. miesto: Natália Knapová/Súkromná ZŠ UNES, Nitra
 2. miesto: Nela Boledovičová/ZŠ s MŠ Jarok
 3. miesto: Sandra Valášková/ZŠ Martinská, Žilina

III. kategória

 1. miesto: Janka Paľová/ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
 2. miesto: Alexandra Turzová/ZŠ Vinodol
 3. miesto: Džesika Biháryová/ZŠ Veľký Ďur

IV. kategória

 1. miesto: Miroslav Janičo/ŠZŠVtáčkovce
 2. miesto: Peter Turták/ŠZŠVtáčkovce
 3. miesto: Nikolas Takács/ Spojená škola internátna – ŠZŠ, Levice

ELEKTRONICKÁ ČASŤ

I. kategória

 1. miesto: Radovan Javorský/Gymnázium Alejová, Košice
 2. miesto: Laura Šimko/ Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava
 3. miesto: Kristína Kulichová/ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra

II. kategória

 1. miesto: Michaela Daňková/ZŠ Belehradská, Košice
 2. miesto: Frederika Madzsóová/ZŠ Belehradská, Košice
 3. miesto: Veronika Kuglová/Gymnázium Alejová, Košice

Autor fotografií: DMS Nitra, ZŠ kráľa Svätopluka

X