Slávnostným zasadnutím Výboru MS a Dozorného výboru MS sa začali oslavy 100. výročia oživotvorenia MS


/, Žilinský kraj/Slávnostným zasadnutím Výboru MS a Dozorného výboru MS sa začali oslavy 100. výročia oživotvorenia MS

FOTOREPORTÁŽ: Oslavy storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 1919 – 2019 sa začali v sobotu 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutí Výboru MS a Dozorného výboru MS s niektorými bývalými členmi. Do sídla ustanovizne zavítal aj prvý ponovembrový predseda Matice slovenskej Viliam Gruska, ktorý sa omladenému výboru prihovoril. Predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik odovzdal predsedovi MS Mariánovi Gešperovi čestnú poctu spolku ustanovizni. Verní matičiari a matičiarky si zároveň pozreli premiéru historického dokumentu o oživotvorení Matice slovenskej.

 

Foto: Marko Gajdoš

X