Slováci v Jánošíku oslávili 200. výročie príchodu do obce


/, Zahraničie/Slováci v Jánošíku oslávili 200. výročie príchodu do obce

Približne 600 km južne od hraníc Slovenska, v oblasti Banát, neďaleko Belehradu – hlavného mesta Srbska, sa nachádza obec s krásnym slovenským menom Jánošík. Žije tu okolo 800 obyvateľov, prevažne Slovákov, potomkov pracovníkov z Nitrianskej a Novohradskej župy, ktorí presne pred dvesto rokmi prišli na územie dnešného Jánošíka ťažiť liadok – látku na výrobu pušného prachu. Za svoju prácu noví osadníci získavali pozemky na výstavbu domov a tak sa postupne pôvodná maďarská dedina Šándor pretransformovala na slovenskú obec Jánošík.

Počas víkendu 30. septembra a 1. októbra 2023 sa v Jánošíku konali ústredné oslavy tohto okrúhleho jubilea. Rozmanitý a bohato navštívený program svojou prítomnosťou poctili aj predstavitelia Matice slovenskej – Martin Hajník, riaditeľ Členského ústredia MS a Ján Seman, tajomník MS, ktorí ako dar z MS priniesli balíky slovenských kníh a pamätnú tabuľu venovanú národnému buditeľovi, kultúrnemu pracovníkovi, evanjelickému farárovi, veršovníkovi, pedagógovi, no hlavne členovi legendárnej štúrovskej generácie, Jánovi Bysterskému, ktorý v Jánošíku pôsobil od roku 1847 až do smrti v roku 1871. Odhalenie tejto pamätnej tabule spolu s pamätnou tabuľou venovanou evanjelickému farárovi a kronikárovi Adolfovi Kernúchovi, sa konali v nedeľu po misijných službách Božích, za prítomnosti farárov banátskeho evanjelického seniorátu, riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a početných prítomných. Príhovory organizátorov a hostí spestrili spevokoly z Jánošíka a Padiny a celková udalosť ako taká, bola dôstojnou bodkou za  oslavami.

Odhaleniu tabúľ predchádzalo ešte niekoľko udalostí. Už v sobotu ráno bol otvorený Dvor z kukurice – zaujímavé podujatie, ktoré širokej verejnosti ponúklo viaceré ukážky tradičného spracovania kukurice na tomto území, slané a sladké špeciality z kukurice, kukuričnej kaše a múky, pálenie pálenky tzv. chlebouky podľa už takmer zabudnutej receptúry, ľudovo-umelecké výrobky zo šúpolia a spontánnu zábavu pri slovenskej hudbe. Dvor z kukurice bol aj miestom na stretnutie rodákov, či šantenie tých najmladších, samozrejme tak, ako to kedysi robievali ich predkovia. Podujatie pripravila reštaurácia TNT v spolupráci so Združením žien Jánošíčanka a miestnymi združeniami rybárov a poľovníkov.

V poobedňajších hodinách bola uvedená do života zbierka básní Moja rovina autorky Anny Urbanovej. Knihu predstavil riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík a autorka na ukážku čítala svoje verše.

Na podujatí nechýbala ani dokumentárna výstava. Pripravila ju Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá na dvanástich paneloch v kocke spracovala život Slovákov v Jánošíku od ich príchodu až po súčasnosť. Výstavu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a pod jej produkciu sa podpísal Slovenský kultúrny klub v Srbsku. V aule Domu kultúry, kde sa vernisáž konala, si návštevníci mohli všimnúť aj veľkoplošný obraz viacerých insitných maliarov z Jánošíka, Padiny a Kovačice, ktorý vznikol ako dar Miestneho odboru Matice slovenskej v Jánošíku svojim spoluobčanom k tomuto významnému výročiu.

Oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou, na ktorej sa zúčastnili okrem predstaviteľov Matice slovenskej aj delegácie Veľvyslanectva SR v Belehrade, predstaviteľka Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Milina Chrťanová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková a ďalší. V mene hostiteľov všetkých prítomných privítal Jozef Omasta, predseda MOMS Jánošík. Akadémiu svojim vystúpením spestril Spevácky zbor Glória pod taktovou Ľuboslavy Tomečekovej, ktorý zaspieval skladbu Môj Jánošík autorky Zuzany Djukićovej. Hneď potom nasledoval koncert Oldomáš v podaní Folklórneho súboru Šafárik z Nového Sadu a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jánošík z Jánošíka v dramaturgickom a režisérskom stvárnení Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Vtipné, ale zároveň aj poučné scénky troch miestnych divadelníkov trefne dotvárali spevy a tance vystupujúcich kolektívov a sólistov. Najemotívnejším zážitkom celého večera bolo udelenie ďakovného listu Martinovi Listmajerovi, dlhoročnému riaditeľovi tamojšej základnej školy za prínos v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a všeobecnej prosperity obce.

Jánošíčanom ešte raz blahoželáme k jubileu a prajeme, aby aj naďalej boli takí súdržní, priateľsky naladení a aby si zachovávali jazyk, tradície a kultúru, ktoré do vienka dostali.

text: Katarína Mosnáková Bagľašová

foto: Marína Listmajerová, Roman Krnáč

 

2023-10-12T10:55:40+00:0011 októbra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X