Slovenská národnostná menšina v Poľsku má svoju zberateľskú mincu


/, Zahraničie/Slovenská národnostná menšina v Poľsku má svoju zberateľskú mincu

Poľská národná banka vydala zberateľskú mincu venovanú slovenskej národnostnej menšine v Poľsku, čo je vôbec prvý takýto počin týkajúci sa menšiny v Poľsku. Aké však boli skutočné dôvody tohto kroku?

Poľská národná banka (NBP) totiž 15. marca 2023 predstavila novú zberateľskú mincu s podobizňou istého Jozefa Kuraša (1915 – 1947), ktorý je časťou poľskej verejnosti považovaný za hrdinu protikomunistického odboja. V skutočnosti sú tento muž a jeho partizánska skupina v poľskej a slovenskej histórii známi ako banditi a vrahovia, ktorí terorizovali slovenské obyvateľstvo na ich pôvodnom území, ktoré po druhej svetovej vojne opäť pripadlo Poľsku. Kvôli ich činom bolo viac ako šesťtisíc Slovákov nútených opustiť svoje rodné dediny a presťahovať sa na Slovensko. Obeťami však neboli len Slováci, ale aj mnohí Židia, Rusíni a aj samotní Poliaci. Vzhľadom na tieto skutočnosti je prekvapivé, že minca s podobizňou Jozefa Kuraša nesie nápis „Konali správne“.

Matica slovenská sa preto v apríli 2023 pripojila k vyhláseniam Spolku Slovákov v Poľsku a Spišského dejepisného spolku, ktoré sa voči tomuto počinu Poľskej národnej banky ohradili. Vyjadrili sme poľutovanie, že sa medzinárodné vzťahy našich národov naštrbujú vyzdvihovaním pochybných osobností, akými boli Jozef Kuraš. Ako formu istej morálnej kompenzácie sa NBP rozhodla vydať mincu venovanú slovenskej národnostnej menšine v Poľsku, čo je prvý takýto počin týkajúci sa menšiny v Poľsku. Nová zberateľská minca s tematikou slovenskej komunity v Poľsku bola uvedená do predaja 12. júna 2024. MS vysoko oceňuje vydanie pamätnej mince venovanej Slovákom žijúcim v Poľsku. Považujeme to za pozitívny signál pre slovensko-poľské vzťahy a ocenenie slovenských krajanov. Na druhej strane, nemožno s istotou povedať, že tento krok úplne kompenzuje udržiavanie a propagáciu historickej pamäte kontroverznej osobnosti poľskej histórie Jozefa Kuraša.

V rámci reciprocity plánuje obdobnú tematickú mincu vydať aj Národná banka Slovenska (NBS). Zastupiteľský úrad (ZÚ) vo Varšave sa obrátil na MS so žiadosťou o stanovisko k tomuto návrhu. MS vyjadruje podporu iniciatíve ZÚ Varšava týkajúcej sa podnetu na vydanie pamätnej euromince venovanej slovenskej krajanskej problematike v Poľsku zo strany NBS. MS súhlasí aj s výberom osobnosti Adama Chalupca (1923 – 2002) a jeho nomináciou na zobrazenie na striebornej zberateľskej eurominci v rámci emisného plánu pamätných a zberateľských mincí NBS na roky 2026 – 2030, pri príležitosti 70. výročia založenia prvého slovenského krajanského spolku a časopisu v Poľsku v roku 2028.

Mgr. Laura Hancová

hovorkyňa Matice slovenskej

2024-07-03T13:26:39+00:003 júla 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X