Slovenské pohľady odovzdávali ceny za rok 2019


/, Bratislavský kraj/Slovenské pohľady odovzdávali ceny za rok 2019

Už tradične na Mikuláša sa aj tento rok odovzdávali výročné ceny Slovenských pohľadov. Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti slovenskej literárnej a umeleckej obce 6. decembra v Zičiho paláci v Bratislave. Tohtoročných ocenených určila redakčná rada, ktorá sa konala 8. novembra a kde okrem iných závažných otázok fungovania a koncepcie periodika sa zhodla aj na menách ocenených na rok 2019. Na úvod vystúpil s príhovorom správca Matice slovenskej Maroš Smolec, následne sa pristúpilo k odovzdávaniu cien z rúk šéfredaktora periodika Bystríka Šikulu. Redakcia dlhodobo oceňuje v kategóriách poézia, próza, esej a publicistika, literárna kritika a história, preklad a príležitostne, ako tomu bolo aj tento rok, je udelená aj cena za celoživotný prínos a dielo.

Cena SP za poéziu bola udelená Jánovi Švantnerovi, ktorý tohto roku oslávil okrúhle 70. výročie narodenia. Vlastnú básnickú tvorbu predstavil na medzinárodných festivaloch poézie vo Francúzsku, Kanade, na Slovensku a aj na stránkach Slovenských pohľadov. Za prózu je ocenený Alexander Halvoník, dlhoročný prispievateľ, ako aj istý čas zástupca šéfredaktora SP. Ocenenie je uznaním za dlhoročnú prozaickú, literárnovednú a prekladateľskú činnosť na stránkach nášho časopisu. Cena SP za literárnu kritiku a históriu bola udelená Jánovi Čomajovi, dlhoročnému prispievateľovi a recenzentovi z rubriky Sedem viet o siedmich knihách. Za esej a publicistiku si cenu odniesla Ľuba Šajdová za pravidelnú rubriku rozhovorov, ktoré viedla s významnými osobnosťami slovenskej literatúry, vedy a kultúry. Jurajovi Kuniakovi bola udelená cena za preklad, osobitne za preklad básní amerického autora Roberta Hassa. Redakčná rada sa rozhodla udeliť aj cenu za celoživotné dielo a prínos Antonovi Hykischovi. Slovenský prozaik, dramatik a autor literatúry pre deti a mládež, ako aj dlhoročný prispievateľ do nášho časopisu je výraznou osobnosťou na literárnom poli. Pracoval ako literárny redaktor v rozhlase, od roku 1987 bol redaktorom a neskôr i riaditeľom vydavateľstva Mladé letá, v 90. rokoch pôsobil v politike. Z jeho tvorby spomeňme aspoň román Námestie v Mähringu (1965), Volanty do nebies (1975), dvojdielny historický román Čas majstrov (1977), novely Vzťahy (1978) a Túžba (1980), Dobre utajený mozog (1979), Milujte kráľovnú (1984), Obrana tajomstiev (1990) či najnovšie Verte cisárovi (2016). V januári 1998 mu prezident republiky prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Radoslav Žgrada

 

X