Slovenských legionárov pripomína matičná pamätná tabuľa v Bratislave


/, Bratislavský kraj/Slovenských legionárov pripomína matičná pamätná tabuľa v Bratislave

Slovenských legionárov v česko-slovenských légiách 1914 – 1920 si pripomenie Matica slovenská odhalením pamätnej tabule symbolicky na budove bývalej Legiobanky v Bratislave. Podujatie sa uskutoční po ročnom odklade z dôvodu pandémie, a to 11. novembra 2021 o 15.00 hod. pred Maticou slovenskou v Bratislave (zmena z priestorových dôvodov) pri príležitosti 101. výročia ukončenia sibírskej anabázy a návratu posledných slovenských príslušníkov česko-slovenských légií do vlasti.

Unikátny pamätník je venovaný slovenskej účasti v zahraničnom odboji a prierezovo pripomína známe i neznáme slovenské legionárske osobnosti. „Slovenských legionárov by mala spoločnosť oveľa viac oceniť, pretože výrazne prispeli k začatiu nového slovenského národného a demokratického života po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie. Bez česko-slovenských légií by slovenskí a českí politici v prvom zahraničnom odboji 1914 – 1918 len ťažko presvedčili Dohodové mocnosti, aby sa priklonili k vzniku prvého Česko-Slovenska. Za vznik tejto početnej zahraničnej odbojovej armády vďačíme predovšetkým ministrovi a generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi,“ priblížil predseda MS Marián Gešper. Pamätná tabuľa je už umiestnená na budove bývalej Legiobanky, súčasnej Eximbanky, na Grösslingovej ulici v Bratislave.

Medzi slovenskými legionármi sa nachádzajú aj viaceré slovenské národné i matičné osobnosti. „Na zápase o oslobodenie Slovenska spod maďarizácie sa v česko-slovenských légiách priamo zúčastnili aj členovia i aktivisti Matice slovenskej ako Janko Jesenský, Jozef Gregor Tajovský, Vladimír Daxner, Mikuláš Gacek, Jozef Honza-Dubnický, Rudolf Klačko, Martin Oríšek, či generáli Rudolf Viest a Jozef Martin Kristin, otec herečky Evy Kristinovej,“ doplnil predseda MS. Po odhalení pamätnej tabule bude nasledovať historický odborný seminár o 16.00 hod. v Knižnici slovenskej štátnosti MS na Grösslingovej ulici v Bratislave.

V roku 1920 sa definitívne vrátili do vlasti poslední česko-slovenskí legionári z vojnovej Sibíri, čím zvŕšili svoje legionárske pôsobenie. Posledný 36. lodný transport 720 česko-slovenských vojakov sa nalodil 2. septembra 1920 na loď Heffron. Po dvojmesačnej plavbe sa loď doplavila do prístavu Terst presne 11. novembra 1920, teda na druhé výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Domov sa legionári vrátili už do zmenených politických a spoločenských pomerov.

IÚ MS

X