Slovinský veľvyslanec na Slovensku navštívil Maticu slovenskú


//Slovinský veľvyslanec na Slovensku navštívil Maticu slovenskú

Slovinský veľvyslanec na Slovensku Dr. Stanislav Raščan navštívil 9. apríla 2024 Maticu slovenskú v Martine. V sídelnej budove Matice, ktorá je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou, sa stretol s jej predsedom Dr. Mariánom Gešperom a s matičnými funkcionármi. V rámci rozhovorov diskutovali nielen o dejinách ustanovizne, ale aj o jej súčasných a budúcich aktivitách a plánoch.

Veľvyslanec si so záujmom pozrel priestory historickej matičnej budovy a archívne dokumenty. Zaujímavosťou boli stanovy Matice slovenskej z roku 1862, ktoré schválil ešte rakúsky cisár, český a uhorský kráľ František Jozef I. Veľvyslancovi sme predstavili súbor archívnych listinných a fotodokumentačných materiálov s odkazom na rôzne interakcie medzi Maticou slovinskou a Maticou slovenskou. Najstarším dokumentom dosvedčujúcim dobré a priateľské vzťahy medzi oboma maticami slovanských národov je list novozaloženej Matice slovinskej adresovaný Matici slovenskej zo 17. júla 1864 s priloženými stanovami Matice slovinskej a písomná akceptácia vzájomnej spolupráce v zmysle výzvy Matice slovenskej z 22. septembra 1863. Medzi dokumentami nájdeme aj veľké množstvo pozdravných listov a telegramov k rôznym výročiam a slávnostiam, či listy dokladujúce darovanie kníh medzi oboma inštitúciami. Archív MS prezradil, že máme spoločnú bohatú korešpondenciu, výmenu kníh a mnohých iných vedeckých súvislostí už od 19. storočia. Po obhliadke archívu sme veľvyslanca oboznámili s bohatou matičnou vydavateľskou činnosťou a produkciou. V krátkom historickom dokumente sme mu predstavili bohatú 160. ročnú históriu Matice slovenskej.

S predsedom MS Mariánom Gešperom následne diskutovali o 160. výročí založenia Matice slovenskej a slovinskej a o ich bohatej spolupráci. Predseda MS pripomenul významné historické a kultúrne súvislosti medzi Slovenskom a Slovinskom, ktorými sú názvom rovnaké Matice oslavujúce 160. výročie iba s rozdielom niekoľkých mesiacov, podobné štátne vlajky a spoločná cyrilo-metodská tradícia. Nesmieme zabudnúť ani na dávne spoločné korene v Samovej ríši z roku 623, v ktorej boli spoločne predkovia Slovákov, Slovincov, Moravanov, Čechov a Lužických Srbov. Minulý rok to bolo 1400 rokov od vzniku tohto predštátneho útvaru západných Slovanov. Pri diskusii zdôraznil aj vplyv Slovákov Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika na zakladateľov Matice slovinskej či mnohé ďalšie spoločné historické súvislosti.

text: RNDr. Ján Seman

foto: Jaroslav Kerekanič

  

 

 

 

2024-04-12T14:02:59+00:0012 apríla 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X