Šovinistické provokácie voči Matici slovenskej pokračujú, nenávistný prejav sa objavil už aj v Bratislave


/, Bratislavský kraj/Šovinistické provokácie voči Matici slovenskej pokračujú, nenávistný prejav sa objavil už aj v Bratislave

Po národnostnej nenávisti voči Matici slovenskej a buste Ľudovíta Štúra v Štúrove 12. mája 2019 sa šovinisti prvýkrát zamerali na budovu Matice slovenskej v Bratislave – v meste, ktoré je známe svojou mnohonárodnostnou históriou.

Neznáma osoba poslala 14. augusta 2019 odkaz Matici slovenskej so šovinistickým a iredentistickým obsahom prostredníctvom nálepky na bratislavskom Dome Matice slovenskej na Grösslingovej ulici, a to s nápisom Felvidék (Horná zem) v latinke a sikulskom runovom písme okolo upraveného erbu Maďarska.

Predstavitelia MS odsudzujú neustále prejavy národnostnej nenávisti voči matičiarom v regiónoch i hlavnom meste a považujú ich za cielenú, šovinistickú kampaň proti ustanovizni, ktorej zákonnou úlohou je šíriť slovenské vlastenectvo, pestovať slovenskú kultúru, jazyk a vzdelanie, ako aj venovať sa bádaniu v slovenských dejinách a literatúre. Je poľutovaniahodné, že na nenávistný prejav si vykonávateľ/ia vybrali 100. výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej z roku 1919. Opäť tým ukázali, že sú na míle vzdialení od prejavov občianskeho princípu v spoločnosti, demokracie a tolerancie medzi Slovákmi a Maďarmi.

IÚ MS

 

X