Spoločnosť NEOGRAFIA si odniesla päť ocenení


//Spoločnosť NEOGRAFIA si odniesla päť ocenení

Zväz polygrafie na Slovensku zorganizoval 8. 11. 2023 už jubilejný 30. ročník súťaže pod názvom Zlatá pečať. Tento ročník bolo udelených celkovo pätnásť cien Zlatá pečať. Veľmi dobre obstála aj martinská Neografia a. s., spoločnosť s viac ako stopäťdesiat ročnou bohatou históriou, ktorá si zo súťaže odniesla päť ocenení. V Kategórii Kniha získala Neografia ocenenie za excelentné spracovanie súboru kníh Dalí. Les dîners de Gala, Porsche – A passion for power, The Avengers, Ikony socializmu? Dejiny každodenného života štiavnických baníkov. Za spracovanie extrémne náročnej knihy Neografia získala ocenenie za knihu Encyklopedia Cognac. V kategórii časopisov bola ocenená za excelentnú kvalitu súboru časopisov Beauty & Woman, časopisov Golf, relax a časopisov Miau. Ďalšie ocenenie získala spoločnosť za excelentnú kvalitu súboru časopisov Forbes a na záver v kategórii netradičné polygrafické spracovanie za súbor tlačovín s netradičným spracovaním: The Celtic Jersey – Collectors‘ Edition, 81 – The year that changed our lives.

Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať výrobcov  špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým zároveň aj podporiť u nás rozvoj polygrafie. Ambíciou súťaže je ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť  oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Cieľom súťaže je zároveň aj pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie.

V tomto roku boli do súťaže zaslané polygrafické výrobky v rámci všetkých kategórií s výnimkou kategórie ostatné tlačoviny a etikety a ostatné adjustačné tlačoviny. Hodnotiaca komisia, v ktorej mala zastúpenie aj spoločnosť Neografia poznamenala, že sa opäť zachovala vysoká kvalitatívna úroveň zaslaných výrobkov v jednotlivých kategóriách. Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým kategórie KNIHA a ČASOPISY ale aj NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE boli v tomto roku zastúpené výrobkami na vysokej kvalitatívnej úrovni. Kategória KNIHY obzvlášť potešila excelentnou kvalitou zaslaných produktov. V tomto ročníku sa po dlhých rokoch zaznamenali aj výrobky v kategórii mladý odborník.

Spoločnosť Neografia opäť dokázala, že vysokou kvalitou svojej polygrafickej produkcie má silnú pozíciu na európskom polygrafickom trhu, pričom objemom výroby patrí medzi najväčšie tlačiarne na Slovensku. Spoločnosti Neografia, a. s. úprimne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov ešte veľa ocenení za svoju dlhoročnú a kvalitnú produkciu.

 

Spracoval: Ján Seman

Foto: Neografia

2023-12-06T09:31:20+00:006 decembra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X