Spomienka na Jurka Langsfelda

V slnkom zaliatom popoludní pri hrobe Jurka Langsfelda, hurbanovského dobrovoľníka, sme si 22. júna 2022 pripomenuli 173. výročie jeho popravy. Jurko Langsfeld žil v dobe neslobody, v dobe silnejúcej maďarizácie. Stal sa prívržencom štúrovského hnutia. So zbraňou v ruke sa neváhal postaviť na ochranu slovenského ľudu. Keď ho Maďari chytili, dobrovoľne si zvolil smrť, než by zradil ideály, za ktoré bojoval.

Mesto Kremnica a Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici pripravili každoročnú pietnu spomienku Jurka Langsfelda, ktorá bola obnovená v roku 2000. Pri jeho hrobe držali čestnú stráž vojaci z vojenského útvaru 1037 – základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, ktorej bol rozkazom prezidenta Slovenskej republiky z 10. januára 2017 zapožičaný čestný názov „Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda“. Medzi prítomnými hosťami boli aj pplk. Ing. Roman Janky, zástupca veliteľa základne výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník Matice slovenskej, Ján Šteuček, predseda MO MS Sučany, Ing. Ivana Horváthová, predsedníčka MO MS Kremnica, Martin Rybár, starosta obce Sučany, Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica, Iveta Ceferová, viceprimátorka mesta Kremnica, Milan Kožuch a Miroslav Miert, potomkovia po rodine Langsfeldovej. Po položení vencov k hrobu slovenského dobrovoľníka pôvodom zo Sučian, spestril program svojim nádherným spevom žiak základnej školy Juraj Majer s doprovodom ľudovej hudby Majerovci. Sprievodné slovo Ľubice Négerovej z mestského úradu v Kremnici bolo doplnené dojemne prednesenými veršami Matildy Olbrichtovej, členky MO MS Kremnica.

Juraj Langsfeld patril k hrdinom i martýrom revolúcie 1848/1849. Narodil sa 16. októbra 1825 v Sučanoch v Turčianskej stolici, ako prvorodený syn v rodine chudobného krajčíra a roľníka Jána Langsfelda a matky Kataríny, rodenej Rizmanovej. Od januára 1849 bol dobrovoľnícky dôstojník v Hurbanovom vojsku. Spolu so svojimi spolubojovníkmi prepadli 12. mája 1849 pri Kraľovanoch jednotku uhorskej (honvédskej) domobrany pod velením Artúra Görgeia. Po tomto útoku sa ukrývali, no 20. júna 1849 ho vlastný strýko údajne vyzradil za finančnú odmenu.  Spolu s ďalšími zajatými bol potom v okovách hnaný, ako odstrašujúci príklad, hore Turcom až do Kremnice. Tu nariadili vyšetrovanie a vojenským súdom bol iba 23-ročný Langsfeld odsúdený a obesený. Pred súdom odmietol ponúknutú milosť výmenou za zrieknutie sa revolučných ideálov.

Všetci rečníci vo svojich príhovoroch vyzdvihli silné posolstvo osudu Jurka Langsfelda, ktorý obetoval svoj život za slobodu slovenského ľudu, ako odkaz na našu minulosť, ktorá by sa už nemala nikdy opakovať.  Jednou z posledných viet v jeho krátkom živote boli slová: „Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť.“

Ing. Ivana Horváthová, predsedníčka Miestneho odboru MS Kremnica

Foto: Mgr. Richard Horváth

Predsedníčka MO MS Kremnica Ing. Horváthová

Za MS sa prihovoril tajomník V. Komora

Spomienku pozdravili hudobníci

Pohľad na časť účastníkov pietnej spomienky

X