Stanovisko k plánovanému poslaneckému prieskumu v Matici slovenskej


//Stanovisko k plánovanému poslaneckému prieskumu v Matici slovenskej

Vedenie Matice slovenskej víta odsúhlasený poslanecký prieskum v Matici slovenskej Výborom NR SR pre kultúru a médiá v júni 2020. Inštitúcia vysoko oceňuje, že poslanci NR SR majú záujem spoznať aktuálnu situáciu v Matici slovenskej, ktorá je diametrálne odlišná od minulosti, keďže v nej už od novembra 2017 prebehli štrukturálne zmeny. Ustanovizeň poslancom predstaví, ako hospodári nielen s verejnými zdrojmi, ale tiež s vlastnými, súkromnými financiami z neštátnych zdrojov, ktorými dlhodobo pokrýva časť nákladov na svoje fungovanie a matičnú činnosť.

Predstavitelia MS sú otvorení demokratickému dialógu so zástupcami parlamentu a ministerkou kultúry, keďže pôjde o vôbec prvé stretnutie po voľbách do NR SR v roku 2020.

IÚ MS

2020-06-02T16:18:46+00:002 júna 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X