Stanovisko Matice slovenskej k výtržnostiam na slávnostnom odhalení busty Alexandra Dubčeka


/, Žilinský kraj/Stanovisko Matice slovenskej k výtržnostiam na slávnostnom odhalení busty Alexandra Dubčeka

Matica slovenská odsudzuje výtržnosti iniciované neznámou osobou na slávnostnom odhalení busty Alexandra Dubčeka 4. augusta 2021 na nádvorí Matice slovenskej v Martine. V tejto súvislosti bolo ihneď po ukončení kultúrneho podujatia podané trestné oznámenie. Narušiteľ podujatia sa správal agresívne a svojím konaním priamo narúšal pokojný a pietny priebeh kultúrneho podujatia. Neznámy muž fyzicky bránil aktu kladenia vencov k buste Alexandra Dubčeka a inicioval neprimeraný fyzický kontakt s účastníkmi podujatia. Podľa záznamu o podaní oznámenia niektorých prítomných z obecenstva fyzicky a verbálne napadol. Narušiteľ podujatia nereagoval na slušné výzvy organizátorov na ukončenie svojho správania ani na opustenie priestoru, preto bol z priestoru vykázaný za bránu pozemku Matice slovenskej, kde si ľahol na okraj chodníka. Na podujatí bolo prítomných približne 150 ľudí, medzi ktorými sa nachádzali aj deti.

IÚ MS

X