STANOVISKO: Matice slovenskej sa kauza neoprávnených potvrdení o národnom povedomí v Srbsku netýka


/, Zahraničie, Žilinský kraj/STANOVISKO: Matice slovenskej sa kauza neoprávnených potvrdení o národnom povedomí v Srbsku netýka

Matica slovenská nemá v kompetencii vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, v tejto veci je kompetentný Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rovnako ani Miestny odbor Matice slovenskej v Padine, ktorý pôsobí pod Maticou slovenskou v Srbsku, nepatrí pod Maticu slovenskú so sídlom v Martine. Matica slovenská v Srbsku je našou sesterskou organizáciou, no pôsobí ako samostatná, nezávislá organizácia v rámci legislatívy Srbska. Predmetná záležitosť vydávania neoprávnených potvrdení o národnom povedomí v Srbsku sa teda Matice slovenskej netýka.

IÚ MS

Informácie o predmetnej záležitosti: https://www.teraz.sk/najnovsie/potvrdenia-o-narodnom-povedomi-od-mati/635653-clanok.html

Matica slovenská v Srbsku nás požiadala o zverejnenie jej oficiálneho stanoviska, ktoré slovenské médiá necitovali:

Stanovisko Matice slovenskej v Srbsku

X