Štúrovci v Sabinove – slávnostné odhalenie pamätnej tabule


//Štúrovci v Sabinove – slávnostné odhalenie pamätnej tabule
V Sabinove sa dnes konalo podujatie s príznačným názvom „Štúrovci v Sabinove“, ktoré prinieslo hlboký pohľad do histórie a odkazu štúrovcov. Podujatie odhalilo aj menej známe fakty o pôsobení štúrovcov v tomto východoslovenskom meste. Súčasťou programu bola prednáška predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera o štúrovsko-hurbanovskej generácii, ktorá bola určená študentom miestnych škôl. Vrcholom podujatia bolo odhalenie pamätnej tabule slovenským národovcom zo Sabinova, ktorí sa postavili za naše prirodzené práva i slovenskú národnú svojbytnosť. Podujatia sa za mesto Sabinov zúčastnil zástupca primátora Ladislav Haluška, riaditeľ MsKS Sabinov Jozef Váhovský a predseda MO MS Sabinov Juraj Vrábeľ. Okrem nich boli prítomní aj ďalší funkcionári MS, matičiari ale hlavne študenti a občania mesta.
Ako sa štúrovci dostali do Sabinova? Slovenské povstanie v rokoch 1848 – 1849 zasiahlo aj mesto Sabinov. Nesmieme zabúdať, že v Prešove na evanjelickom kolégiu pôsobila početná skupina národne orientovaných študentov pod vedením Jána Francisciho Rimavského, čo podstatne ovplyvnilo Šariš. Neskôr už počas všeobecnej revolúcie v Uhorsku národne uvedomelí Slováci v Sabinovskej národnej garde, na čele ktorej stál kapitán Alexander Záhorský, v novembri 1848 aktívne rozširovali v meste štúrovské idey o rovnoprávnosti Slovákov v Uhorsku, Žiadosti slovenského národa a revolučnú výzvu Bratia, Slováci! Tieto informácie získali v Liptovskom Mikuláši od svojho rodáka Karola Szeredaya. Za podporu slovenských národných požiadaviek v revolučných rokoch 1848 a 1849 boli uhorskými súdmi perzekvovaní občania a to Ján Bradavka, Ján Matej, Bohumil Nosák, Ladislav Schlemingen, Ján Rányi, Ján Tomáško, Ján Verčimák, Alexadner Záhorský a Ján Žolnay. Sabinovčania majú byť obzvlášť na čo hrdí.
Matica slovenská od roku 2022, ktorý bol vyhlásený ako Rok odkazu štúrovcov, systematicky propaguje a približuje jednotlivé etapy a osobnosti štúrovského hnutia. Najmä v spolupráci s mestami a obcami zorganizovala množstvo podujatí, či už išlo o odhalenia búst či pamätných tabúľ, konferencií, odborných semenárov a prednášok. V tejto práci budeme samozrejme pokračovať aj v budúcnosti.
Peter Schvantner
2024-06-12T17:18:26+00:0011 júna 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X