Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná tohtoročných víťazov


//Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko pozná tohtoročných víťazov

Tvorivé súťaženie o najkrajšie vyznanie adresované slovenskej reči a slovenskej domovine uzatvorilo ďalší ročník. 25. mája 2023 Nové Zámky vítali mladé literárne talenty už po 31. krát na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v budove Miestneho odboru MS v Nových Zámkoch. Celoštátna súťaž s krajanskou účasťou posudzuje i práce zahraničných Slovákov, vďaka čomu má špecifické a pevné miesto medzi literárnymi súťažami doma i v zahraničí. Na súťaži dlhoročne spolupracuje nielen Krajanské múzeum Matice slovenskej, ale i Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý sa podieľa organizačne, porotcovsky i zabezpečovaním umelecky veľmi hodnotného programu slávnostného ceremoniálu.

Kategória prác Slovákov žijúcich v zahraničí bola v tomto roku zastúpená 90 prácami z desiatich krajín sveta, z viac ako dvoch desiatok škôl a vzdelávacích centier. Práce prišli z Anglicka, Cypru, Chorvátska, Írska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska a Ukrajiny. Z roka na rok sa kvalita žiackych prác zvyšuje, čo porote zloženej z pracovníčok Matice slovenskej a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sťažuje úlohu vybrať, kto za svoje vyznanie dostanete nielen ocenenie, ale i niekoľkodňový pobyt na Slovensku, ktorý organizuje i financuje ÚSŽZ.

Slávnostný program vyhlásenia súťaže sa aj v tomto roku začal pri soche Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Slovenská hymna a položenie vencov k sochám prvého kodifikátora slovenského jazyka, vytvorili dôstojnú atmosféru pre zahájenie slávnostného ceremoniálu. Za účasti významných hostí sa počas kultúrneho programu žiakom odovzdali hlavné ceny, osobitné ceny poroty, čestné uznania i osobitná cena Matice slovenskej, ktorá v tomto roku putovala z rúk správcu Matice slovenskej, Maroša Smolca, do Maďarska, žiakovi Alexovi Duśanovi Birkaśovi, zo Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. Jeho prácu do súťaže prihlásila pani učiteľka Viera Krajčová a urobila veľmi dobre. Do prihlasovacieho formulára napísala, že na hodinách slovenského jazyka vďaka tejto súťaži upevňujú medzi žiakmi lásku k slovenskému jazyku a kultúre. Bodaj by sa takto k nášmu rodnému jazyku stavali aj všetci učitelia slovenčiny na Slovensku. A vôbec, aby na Slovensku pestovali na školách takú intenzívnu lásku k svojmu národu, ako je to na zahraničných krajanských školách a vzdelávacích centrách,“ dodal Smolec.

V závere ceremoniálu NIVAM vyhlásil ďalší, 32. ročník súťaže. Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí aspoň tak dobre, ako ten tohtoročný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských talentov zamyslí nad otázkou: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko…?

Výsledková listina_IV_kategória_2023 FINAL

text: Zuzana Pavelcová

Fotografie: Kristína Kottrová

 

 

           

2023-05-29T14:46:53+00:0029 mája 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X