Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Vyhlásenie 14. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva rozšírené aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počiatky prvého písma na našom území, Veľkomoravská tradícia prítomná v súčasnosti, Obdobie života a panovania  Svätopluka (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, úžitkové umenie) sú témami otvorenej výzvy k súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Školy môžu svoje súťažné práce posielať do 1.2.2023.

Nitra, 1.11.2022

Tento rok sa komisia súťaže zhodla na zúžení tém na tri hlavné oblasti s možnosťou výberu literárnej, výtvarnej a elektronickej časti. Témy ponúknu súťažiacim žiakom a študentom priestor nad zamyslením sa nad počiatkami písma na našom území. Sú zostavené tak, aby mohli reflektovať aj na presah dôležitých budúcoročných výročí, akými sú 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj napríklad 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Zachytenie historického obdobia okolo osobnosti Svätopluka ponúkne priestor jednak reflexie k zvoleným dejinným udalostiam, ale aj presah do súčasnosti – súčasného dizajnu a celého spektra kultúry a umenia cez kultúrny dosah daného obdobia.

Tohtoročnú záštitu nad súťažou prijal predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Novinkou vo vývoji súťaže je zapojenie Slovákov žijúcich v zahraničí cez Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. 27. októbra v rámci zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie pre celú strednú, južnú a východnú Európu boli o súťaži informovaní zástupcovia týchto oblastí. V súčasnosti organizátori komunikujú prezentáciu súťaže aj pre zámorské krajiny a konkrétnu spoluprácu Úradu vlády SR.

Propozície a témy súťaže sú zverejnené na stránkach organizátorov. Spoluorganizátorom súťaže je po druhý rok Dom Matice slovenskej v Nitre. Partnerstvo prijala aj Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v ktorej priestoroch Galérie Univerzum sa bude konať aj slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou a výstavou súťažných školských prác.

Propozície XIV. SKO

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:    Základná škola kráľa Svätopluka v Nitre

Spoluorganizátor: Dom Matice slovenskej v Nitre

Partner: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vyhlásenie súťaže: 1.11.2022

Uzávierka súťaže: 1.2.2023

Vyhlásenie výsledkov: 28.4.2023

Kontakt: Mgr. Jana Chlebcová, ZŠ kráľa Svätopluka Nitra, tel.: 0911 890 170

Predseda celoslovenskej hodnotiacej komisie:PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Členovia komisie: Mgr. Alexandra Ďurišová, PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., Mgr. Veronika Bilicová, Mgr. Dominika Zajarošová

X