VIDEO: Svätý Gorazd nám pomáha uvedomiť si našu slovenskú identitu


/, Trnavský kraj/VIDEO: Svätý Gorazd nám pomáha uvedomiť si našu slovenskú identitu

Svätý Gorazd je naším svätcom a kultúra je práve tá, vďaka ktorej si môžeme prirodzeným spôsobom uvedomiť jeho význam pre našu slovenskú identitu. Matica slovenská vznikla aj na kresťanských základoch, jej prvým predsedom bol rímskokatolícky biskup Štefan Moyses a prvým podpredsedom evanjelický biskup Karol Kuzmány. Aj dnes organizujeme alebo zapájame sa do kultúrno-duchovných podujatí, ktoré priamo podporujú kolektívnu historickú pamäť a hrdosť slovenského národa na svoje osobnosti.

Oslavy 30. jubilea zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku 25. a 26. júla 2020 v Kútoch sme zavŕšili kultúrno-duchovným programom. Pozrite si naše krátke video, v ktorom o jeho význame hovorí Miroslav Holečko a Marián Gešper.

X