Tradičný XXII. ročník Slovenského Betlehemu v UžhorodeDňa 14. decembra 2019 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XXII. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2019. Jeho organizátorom, ako i minulé roky bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 12 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: o. Seredné, o. Antalovce, o. Storožnica Užhorodského okresu, o. Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu, m. Perečín,o. Turie Remety, okr. Perečín, mesta Užhorod a Veľký Berezný. Nechýbali ani hostia zo Slovenska – súbor Porubjan z Poruby pod Vihorlatom – vedúca pani Marta Dudrová, Pavlovčane z Pavloviec nad Uhom – vedúca pani Pinkovská. Celkovo v súťažnej prehliadke účinkovalo 179 účastníkov!

Na slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia: hlavný špecialista Odboru národnosti a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy (OŠA) Liubov Petrišina, konzulka Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode Zlatica Gregušová, pomocný biskup Múkačevskej rímsko-katolíckej diecézy o. Mikuláš, prvý honorárny konzul SR v Užhorode Ivan Šufrič, riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce PhDr. Karina Obšatníková, predseda Matice slovenskej v Ukrajine Jozef Hajniš a iní.

Na úvod tradične zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine). Všetkých prítomných potom privítala Liubov Petrišina, Zlatica Gregušová, biskup o. Mikuláš, Karina Obšatníková. Vo svojom príhovore Karina Obšatníková prečítala aj pozdravný list predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a odovzdala Mimoriadnu cenu Matice slovenskej Kultúrno-osvetovej organizácii Matice slovenskej v Ukrajine, jej predsedovi Jozefovi Hajnišovi a podpredsedníčke Gabriele Brovdiovej pri príležitosti 100. Výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Užhorode (1919). Vo svojom príhovore Jozef Hajniš pozdravil všetkých prítomných, účinkujúcim zaželal pekný výkon, divákom najkrajšie zážitky. Poďakoval sa Matici slovenskej za vysoké ocenenie, pripomenul, že XXII. ročník Slovenského Betlehemu sa koná práve v období, keď si Matica slovenská pripomína 100. výročie od založenia Miestneho odboru MS v Užhorode. V tom čase Matica slovenská mala dominantné postavenie na Podkarpatskej Rusi, vykonávala bohatú kultúrno-osvetovú činnosť, organizovala rôzne krúžky, amatérske divadlá a množstvo iných aktivít.

Rozozneli sa prekrásne vianočné koledy a vinše. Súťažilo sa v troch kategóriách: betlehemské hry; koledy a vinše; scénky. Výkon hodnotila 5-členná porota na čele so skúseným pracovníkom kultúry Leontiom Lenartom. Ocenení dostali pamätné listy a darčeky od Matice slovenskej v Ukrajine, Oblastnej štátnej administratívy a Matice slovenskej na Slovensku.

Na záver sa Jozef Hajniš úprimne poďakoval všetkým účastníkom, spoluorganizátorom a divákom, zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoj a mier. Poďakoval sa za pomoc a podporu Oblastnej štátnej administratíve, Matici slovenskej, Generálnemu konzulátu SR v Užhorode a Ivanovi Šufričovi. Podujatie tradične skončilo najkrajšou vianočnou piesňou Tichá noc, ktorú spoločne zaspievali všetci prítomní. Všetkých účastníkov potom ešte čakalo občerstvenie.

Oblastná súťažná prehliadka slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov poskytla zúčastneným nádherný zážitok, plný lásky, vyvolávajúci v duši pokoj a v srdci radosť. Skrášlila predvianočnú atmosféru a zviditeľnila slovenské kresťanské tradície, čo prispieva k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Bolo to povzbudenie pre všetkých účastníkov a návštevníkov, také potrebné v tomto zložitom období na Ukrajine.

Informácia MS v Ukrajine

Zverejnené 17. decembra 2019

X