Tri kresťanské bohoslužby v Martine pripomenuli veriacim storočnicu obnovenia matičnej činnosti


/, Žilinský kraj/Tri kresťanské bohoslužby v Martine pripomenuli veriacim storočnicu obnovenia matičnej činnosti

FOTOREPORTÁŽ: Matica slovenská vyzdvihla pri príležitosti storočnice oživotvorenia MS aj kresťanský rozmer ustanovizne a matičných osobností, ktoré sa podieľali na jej vzniku i obnovení. Ich obetavá práca pre národ a Maticu nesmie byť zabudnutá. V pamätný Deň Matice slovenskej 4. augusta sa oslavy storočnice začali položením venca k buste prvého predsedu MS Štefana Moysesa pri rímskokatolíckom Kostole sv. Martina.

Spomienka pokračovala v rímskokatolíckom kostole svätou omšou. Rímskokatolícky farár a dekan Kamil Lieskovský vyslovil slová podpory a vďaky nielen Matici slovenskej za službu národu a šírenie kresťanskej viery, ale aj všetkým slovenským osobnostiam za to, čo pre predchádzajúce aj súčasné generácie vykonali.

Po rímskokatolíckej omši si predstavitelia Matice slovenskej pri Pamätníku Memoranda národa slovenského na Memorandovom námestí  v Martine pripomenuli pietnym aktom veľký dejinný moment a jeho osobnosti.

Na evanjelických službách Božích prekvapil veriacich generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko v prítomnosti zborového farára Milana Kubíka. V Evanjelickom kostole v Martine si jeho kázeň vypočuli predstavitelia Matice slovenskej. Generálny biskup sa zúčastnil aj na odhalení busty Jána Vanoviča, kde povedal: „V Matici slovenskej či Živene vidím dnes stopy spred 100 a 150 rokov, čo znamená, že ľudia nechcú žiť komfortne len sami pre seba, ale otvárajú sa iným a nesebecky a obetavo robia niečo pre povznesenie národa. Možno je to archaicky povedané a niekto sa z toho smeje, ale ja to vnímam ako úžasne dôležité, z čoho komunita môže žiť.“

Matičiari sa zúčastnili ja na gréckokatolíckej svätej liturgii venovanej storočnici oživotvorenia MS v Gréckokatolíckom chráme všetkých svätých v Martine, ktorú slúžil farár Miroslav Macko. Prítomní boli tajomníci MS Viliam Komora a Ján Seman.

 

Foto: Stanislav Sobkuliak

X