Unikátny historický dokument mapujúci život a dielo Jána Francisciho


//Unikátny historický dokument mapujúci život a dielo Jána Francisciho

Pozrite si unikátny historický dokument mapujúci život a dielo Jána Francisciho z autorskej dielne tajomníka Jána Semana a Pavla Pareničku, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia.

Matica slovenská si v roku 2022 pripomína v rámci ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV 200. výročie narodenia osobností národného obrodenia, osobností, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín.

Prvého júna sa pred dvomi storočiami narodil prvý kapitán slovenských dobrovoľníkov, ale aj významný národný buditeľ, revolucionár, redaktor, prozaik, prekladateľ, popredná osobnosť slovenského národného hnutia v druhej polovici 19. storočia, spolupracovník Ľudovíta Štúra a Štefana Marka Daxnera, doživotný čestný podpredseda Matice slovenskej, Ján Samuel Francisci-Rimavský (* 1822 – † 1905).

 

2022-06-02T10:04:04+00:002 júna 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X