Unikátny projekt Matice slovenskej s Mestom Partizánske pri vzdelávaní študentov


/, Trenčiansky kraj/Unikátny projekt Matice slovenskej s Mestom Partizánske pri vzdelávaní študentov

Práca so študentmi a mládežou je prioritou národnej ustanovizne

Matica slovenská podpísala 4. mája 2023 s Mestom Partizánske Memorandum o spolupráci pri novom projekte neformálneho zážitkového vzdelávania. Ide o unikátny projekt  určený pre žiakov ôsmeho ročníka základných škôl v Partizánskom. Za Mesto Partizánske memorandum podpísali primátor Jozef Božík a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Prítomní boli za ustanovizeň správca Maroš Smolec a vedecký tajomník Pavol Madura, ale aj riaditelia základných škôl. Delegácia sa rovnako zúčastnila podujatia venovaného pamiatke M. R. Štefánika, kde položila kytice k jeho pamätnej tabuli.

V rámci učebných textov sa ôsmaci v mesiaci máj venujú na hodinách dejepisu téme slovenského národného hnutia a generácii štúrovcov, ktorá patrí medzi najvýznamnejšiu generáciu v slovenských národných dejinách. Žiaci základných škôl, vrátane tretiakov osemročného gymnázia, tak vďaka tomuto interaktívnemu vzdelávaciemu projektu navštívia historické miesta v Meste Martin, centre národnej kultúry Slovákov. Práve tu sa odohrávali mnohé významné medzníky na štátoprávnej ceste slovenského národa k  samostatnosti a vzniku demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993, ktorého 30. výročie si v tomto roku pripomíname.

Tematické prednášky spojené s odborným výkladom zabezpečujú odborní zamestnanci národnej inštitúcie. Žiaci navštívia historické budovy Matice slovenskej a dostanú erudovaný výklad k významným osobnostiam, ktoré majú busty v aleji národných dejateľov pred sídelnou druhou budovou Matice slovenskej. Ďalej sa presunú aj od matičného sídla blízke a pre Slovákov pamätné Memorandové námestie. Tam sa doslovne v 19. storočí písali dejiny a uskutočnilo sa slovenské národné zhromaždenie, kde Slováci v júni 1861 vyhlásili programový dokument Memorandum národa slovenského. Žiaci a učitelia budú môcť vidieť jedno z legendárnych a prvých slovenských gymnázií – slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Sv. Martine, ktoré je hneď vedľa Memorandového námestia. Ide o unikát v Európe, kde sa viaceré významné pamätné národné miesta rôznych časových období stretávajú pomyselne na jednom mieste. Študenti si budú môcť pozrieť aj historické centrum a budovu Tatra banky, kde bola v roku 1918 vyhlásená Deklarácia slovenského národa, čo napokon viedlo k oslobodeniu sa z uhorského žalára národov. Svoju vzdelávaciu púť zavŕšia návštevou Národného cintorína v Martine, pietnom mieste mnohých predstaviteľov slovenského národného hnutia.

Matica slovenská v súčasnosti spolupracuje s dvoma stovkami rôznych typov škôl na Slovensku. Ale práve Mesto Partizánske sa stalo prvým mestom na Slovensku, ktoré bude systematicky a intenzívne spolupracovať s Maticou slovenskou v zážitkovom vzdelávaní. Cieľom projektu je podporovať vzdelávanie detí i mládeže a takto budovať u nich hrdosť na svoj štát, dejiny aj osobnosti. Po podpise Memoranda primátor Mesta Partizánske Jozef Božik rokoval s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a vedeckým tajomníkom Pavlom Madurom aj o spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenska a Maticou slovenskou. Matičná ustanovizeň ponúka súčinnosť pri vydávaní kníh týkajúcich sa dejín i súčasného života obcí a miest, rovnako odbornú spoluprácu pri odhaľovaní búst a pamätných tabúľ, vzdelávania študentov a exkurzií zo škôl, rovnako matičné odbory často držia pomyselne kultúrne aktivity v menších mestách a obciach.

Predseda Matice slovenskej v tejto súvislosti zdôraznil: „Propagovať i šíriť vedomosti o slovenských dejinách medzi slovenskou mládežou je nevyhnutné a musíme to robiť predovšetkým pútavou formou. A to predstavením osobnostných príkladov štúrovcov a príbehmi z našej histórie. Veď práve dejinné udalosti sa často opakujú a treba sa z toho poučiť. Je to obzvlášť dôležité v tejto dobe, keď je slovenská mládež atakovaná neprirodzenými a vykonštruovanými pseudoliberálnymi ideológiami.“

Pavol Madura

X