Matičnú konferenciu o M. R. Štefánikovi v Nitre obohatil spisovateľ Jozef Banáš


/, Nitriansky kraj/Matičnú konferenciu o M. R. Štefánikovi v Nitre obohatil spisovateľ Jozef Banáš

Odborné prednášky, zaujímaví hostia, ale aj pútavé interaktívne výstavy, toto všetko a ešte oveľa viac poskytla konferencia k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, na ktorú mali možnosť prísť návštevníci do Domu MS v Nitre 5. novembra 2019.

V roku Milana Rastislava Štefánika, vyhlásený Úradom vlády SR a Maticou slovenskou, pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia zorganizovali Dom Matice slovenskej v Nitre a Pedagogický odbor Matice slovenskej odbornú konferenciu. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V úvode konferencie zaznela pieseň z 1. svetovej vojny v podaní Roberta Žilíka, predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej Mojmírovce. Počas otvorenia podujatia predseda Matice slovenskej Marián Gešper popri vyzdvihnutí diela M. R. Štefánika nezabudol pripomenúť ostatné významné matičné výročia, akým nepochybne bola aj 100-ročnica oživotvorenia Matice slovenskej. Rovnako podotkol dôležitosť poslania Matice slovenskej, a to v zachovávaní odkazu slovenského národa vyzdvihovaním práve tých osobností, o ktorých sa na verejnosti hovorí málo. Konferenciu odborne sprevádzal PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštatína filozofa v Nitre. Svojou prítomnosťou podujatie podporili riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko a vedúci Odboru kultúry a športu NSK Ľubomír Kleštinec.

Jedným z hlavných cieľov organizátorov bolo vytvoriť priestor, ktorý poskytne možnosť zdieľať nové poznatky v oblasti skúmania a výučby mladej generácie so zameraním na významnú slovenskú osobnosť európskeho formátu – generála M. R. Štefánika. Na konferencii odzneli prednášky zástupcov vzdelávacích a umenovedných inštitúcií – doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc., a Mgr. Lukáša Krajčíra zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, PaedDr. Roberta Žilíka zo Spolku slovenských spisovateľov, pedagogičky Mgr. Zuzany Szombáthovej zo Spojenej školy Slančíkovej 2 Nitra a známeho spisovateľa Ing. Jozefa Banáša. Prednášky poukázali na rôzne aspekty pôsobenia M. R. Štefánika, tiež na stálu aktuálnosť jeho odkazu. V závere konferencie bol premietnutý historický dokument „Milan Rastislav Štefánik – symbol slobody slovenského národa“ z dielne Matice slovenskej, ktorý je voľne dostupný na internete. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 100 poslucháčov z radov pedagógov základných a stredných škôl, študentov gymnázií a katedier Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ale aj širšia verejnosť.

V rámci bohatého sprievodného programu mali návštevníci možnosť vzhliadnuť samostatnú výstavu Kufor legionára a Osudy legionárov Cabajského potoka z dielne Roberta Žilíka a Domu MS v Nitre, ktorá okrem iného obsahovala aj faximile legionárskych zápiskov zo zachovaného denníka, dobové artefakty, viaceré pútavé príbehy a fotografie priamo z frontu. Zaujímavý pohľad poskytli aj vzácne filatelistické zbierky Klubu filatelistov 52-51 pri Dome MS v Nitre a súkromná zbierka Jána Maniačka zo Spoločnosti M. R. Štefánika či ukážka kníh a tlačovín Vydavateľstva Matice slovenskej. Svoj priestor mala aj obsiahla prezentácia medzinárodného projektu študentov Spojenej školy Slančíkovej 2 na tému I. svetovej vojny a osobnosť generála M. R. Štefánika, v ktorej si mohli návštevníci vypočuť audiopríbeh „Príbeh jedného muža, ktorý sa zo školských lavíc pobral priamo na front“ zo získaných autentických zápiskov. Základná škola Močenok pre túto príležitosť poskytla nadrozmernú maketu Mohyly M. R. Štefánika a model lietadla Caproni Ca 33. Unikátom bola replika Štefánikovej uniformy zo Šatnice Matice slovenskej s jeho typickou generálskou čiapkou, ktorú poznáme z najznámejších portrétov.

Organizátori sa aj týmto spôsobom zapojili do spestrenia palety podujatí vznikajúcich v Roku M. R. Štefánika a vzdali tak hold jednej z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín. Inštalované výstavy sú v priestoroch Domu MS v Nitre verejnosti prístupné do 15. novembra 2019.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

Autor fotografií: Nikola Rechtorisová a Jozef Paulenka

X