V Liptovskom Mikuláši sa bude konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej


/, Žilinský kraj/V Liptovskom Mikuláši sa bude konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej

Po štvorročnom volebnom období si matičiari budú opäť voliť svojich zástupcov. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa 9. októbra 2021 uskutoční v poradí jedenáste Valné zhromaždenie (VZ) MS od roku 1990.

Matiční delegáti zo všetkých regiónov si na VZ MS v tajnom hlasovaní zvolia predsedu Matice slovenskej, predsedu Dozorného výboru MS a členov Výboru MS. Po novom si už budú voliť výrazne nižší počet členov výboru, pričom táto funkcia je neplatená. Zmenu z 38 na 28 členov odsúhlasili matičiari na Sneme MS v roku 2019 v Liptovskom Mikuláši, aby bolo rozhodovanie o ustanovizni flexibilnejšie. Zároveň obmedzili pre zamestnancov inštitúcie možnosť vykonávať mandát vo výbore súčasne s pracovným pomerom v MS. To má posilniť priamu účasť dobrovoľných matičiarov z regiónov, ako i odborníkov z dobrovoľných vedeckých a záujmových odborov na rozhodovaní o aktuálnych otázkach a smerovaní Matice slovenskej.

„Mottom tohto valného zhromaždenia sa stal výrok Alexandra Dubčeka – Nezahynie národ, ktorý sa riadi tak svojím rozumom, ako aj svojím svedomím. Pamätné slová povedal po návrate z Moskvy 27. augusta 1968 v rozhlase v súvislosti s intervenciou Sovietskeho zväzu proti obrodnému procesu vo vtedajšom Československu. V rámci Roka Alexandra Dubčeka 2021 si tým Matica slovenská opäť pripomína Alexandra Dubčeka ako svojho čestného člena, a to po odhalení jeho busty pred sídlom našej ustanovizne v Martine,“ priblížil predseda MS Marián Gešper.

Valné zhromaždenie budú sprevádzať prísne protipandemické opatrenia podľa pokynov hygienikov a aktuálneho COVID semafora, platného pre okres Liptovský Mikuláš. Výsledky volieb oznámi Matica slovenská verejnosti tlačovou správou po ukončení VZ MS.

IÚ MS

 

X