Slávnosti Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Malom Šariši


//Slávnosti Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Malom Šariši

V súčasnej dobe, neobyčajne dynamickej, tak ako po iné roky MO MS v Malom Šariši v spolupráci s Obecným úradom zorganizovali oslavy prijatia Deklarácie slovenského národaRoku štúrovcov.

Benjamín Tinák  v knihe “Putovanie za snom“ napísal: „Zvíťazím, keď pôjdem neúnavne za svojim cieľom“. To platí pre náš národ, ktorý po stáročia žil pod majestátnymi Tatrami a v pote tváre dorábal svoj každodenný chlebík, uchovával si tradície a vieru predkov.

Slávnosť po matičnej hymne otvoril starosta obce Stanislav Mathia, ktorý privítal vzácnych hostí: predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, poslanca NR SR Filipa Kuffu, predsedníčku OBR MS Máriu Murdzikovú, matičiarov z okolia Pavla Klebana, Irenu Vereščákovú, Miroslava Huľveja a všetkých prítomných. Báseň Ferdinanda Vokála „Pros a ďakuj“ si prítomní vypočuli v podaní Márie Murdzikovej. Marián Gešper pripomenul, že Matica slovenská stála pri zrode všetkých národných pohybov, či už Deklarácie o zvrchovanosti SR, Ústavy SR a vyhlásenia štátnej samostatnosti a je bez pochyby dostatočným dôvodom na hodnotenie našej práce, jej podielu a významu pre toto prelomové obdobie. Zhodnotil aj generáciu štúrovcov, ktorá bola národne uvedomelá, občiansky statočná, mravná, demokraticky založená, prezieravá, vizionárska predovšetkým pri napĺňaní ideálov slobody. S krátkym vstupom sa prihovorila aj predsedníčka Oblastnej rady, Mária Murdziková. Podotkla, že individualizmus dnešných čias častokrát vedie k uzatváraniu sa do istoty malého hniezda. Avšak takéto izolovanie neponúka viac pokoja a šťastia, ale uzatvára srdce národa a pripravuje nás o širší horizont bytia, a to nie je odkaz Štúrovcov.

Moderátorka Milka Tóthová predstavila súbory, ktoré v ten slnečný sviatočný deň  vystupovali: domáca FS Javorina s harmonikárom Igorom Krétom, FS z Hanisky pod vedením Evy Hrabkovej, FS Prešovské nevesty pod vedením Magdalény Svatovej, ľudová hudobná skupina Samorost pod vedením Petra Havadeja. Obohatením programu bolo vystúpenie Heleny Sotákovej, ktorá predstavila prítomným svoju knihu Ľudové kroje východného Slovenska.

Za príkladnú dlhoročnú prácu v MS odovzdala Anna Janigová so starostom obce diplomy tým najaktívnejším. Ďakujeme pani predsedníčke Anne Janigovej, ktorej práca pre národ je prvorado záležitosťou jej osobnej cti a zodpovednosti za reprezentáciu Matice slovenskej v jej rodnej obci.

Text: Mária Murdziková, predsedníčka OBR MS v Prešove

Foto: P. Kleban, M. Murdziková

2022-08-03T15:07:04+00:002 augusta 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X