V MÉDIÁCH: Na útok voči Matici slovenskej sa použila zákerná manipulácia


/, Zahraničie, Žilinský kraj/V MÉDIÁCH: Na útok voči Matici slovenskej sa použila zákerná manipulácia

V ostatných dňoch médiami prehrmela informácia o kauze vydávania potvrdení o národnom povedomí pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Na ich základe Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom v Bratislave vydáva osvedčenia pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vďaka tomuto osvedčeniu – teda preukazu, ktorým krajan dokazuje svoj slovenský pôvod, má nárok na pracovný pomer v Slovenskej republike bez pracovného povolenia (cudzinec toto povolenie mať musí), na dlhodobý pobyt na Slovensku s jeho opakovaným predĺžením (cudzinec má povolenie iba na 90 dní) a po troch rokoch nepretržitého pobytu na Slovensku môže žiadať o slovenské občianstvo. Na vydanie osvedčenia musí predložiť i doklad o národnom povedomí, ktorým zvyčajne býva potvrdenie aktívneho členstva v slovenskom spolku alebo návšteva školy s vyučovacím jazykom slovenským, ovládanie slovenského jazyka či svedectvá o jeho pôvode.

Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa dostalo niekoľko desiatok potvrdení vydaných v Miestnom odbore Matice slovenskej v Srbsku – v Padine, ktoré sa úradu zdali nedôveryhodné, a tak celá kauza skončila v rukách jurisdikcie. I keď sú tieto záležitosti nepríjemné i v mnohom bilancujú základné postuláty morálky, Matica slovenská so sídlom v Martine ich môže iba z diaľky pozorovať. Celá záležitosť sa jej totiž nijako netýka.

I keď médiá kauzu vykazujú ako záležitosť Matice, v článkoch absentuje uvedenie, o akú Maticu ide a chýba aj akýkoľvek rozmer vysvetlenia rozdielu medzi inštitúciami pôsobiacimi úplne nezávisle a bez legislatívnych prepojení. Miestny odbor Padina štrukturálne patrí pod MATICU SLOVENSKÚ V SRBSKU (MSS) – teda zvrchovanú a samostatnú menovkyňu. Má vlastné sídlo v Báčskom Petrovci a vlastného štatutára. Akronymy oboch inštitúcií rozlišuje iba jedno písmeno  – MSS a MS. No napriek rozdielom v názve sa dve úplne odlišné organizácie nepozorným žurnalistom zamiešali natoľko, že unikla recipientom i percipientov textov podstata, ktorá vtiahla najstaršiu národnú, kultúrnu a vedeckú ustanovizeň do čierneho mraku obvinení. Na mieste je aj otázka, či naozaj išlo o nepozornosť a nevedomosť redaktorov, alebo zámer. Veď podobných falošných mediálnych bublín pri téme Matica slovenská vzniklo za tie dlhé roky až podozrivo príliš veľa.

K problému sa môže vyjadriť iba predseda tamojšej Matice Branislav Kulík, ktorý ale predmetné falzifikáty nepodpisoval a celá kauza ho nesmierne mrzí: „Vzhľadom na skutočnosť, že je Matici slovenskej v Srbsku dočasne pozastavené právo na vydávanie Písomného svedectva o slovenskej národnosti, alebo slovenskom etnickom pôvode a slovenskom kultúrno-jazykovom povedomí, ktoré vydávala od svojho obnovenia, Matica slovenská v Srbsku sa dištancuje od všetkých Písomných svedectiev, ktoré neboli vydané Maticou slovenskou v Srbsku a podpísané aktuálnym predsedom, ktorý jediný má právo túto inštitúciu zastupovať.    Na základe údajov a informácií, ktorými disponuje Matica slovenská v Srbsku a ktoré získala od oprávnených osôb na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská v Srbsku odsudzuje samovoľné  a bezprávne vydávanie takýchto Písomných svedectiev osobám, ktoré nespĺňali podmienky na isté. Tieto Písomné svedectvá spôsobili nemerateľnú a ťažko nahraditeľnú škodu menu Matice slovenskej v Srbsku, ktoré sa získavalo mravčou prácou od jej obnovenia až dodnes.“ Dodáva, že bude v objasňovaniach pokračovať.

Z histórie vieme, že Matica slovenská v Juhoslávii bola založená na Národných slávnostiach 14. – 15. augusta 1932. V prvom období pôsobila prerušovane počas 12 rokov (1932 – 1941 a 1945 – 1948). Oživotvorená bola 29. decembra 1989 na zasadaní rozšíreného predsedníctva Ochotníckeho divadla VHV scény v Petrovci. Prvé konštitutívne zasadanie Iniciatívneho výboru pre založenie Matice slovenskej v Juhoslávii sa konalo 17. februára 1990, za prvého predsedu výboru bol zvolený Michal Spevák. Od tej doby píše Matica slovenská v Juhoslávii (dnes už v Srbsku) svoju novodobú históriu a na jej predsedníckom stole sa vystriedalo viacero osobností.

V Stanovách Matice slovenskej v Srbsku, ktoré sú voľne dostupné na webovej stránke MSS pre každého novinára, sa uvádza: „Matica slovenská v Srbsku (ďalej: Matica) je samostatná, záujmová, nestranícka a nekonfesionálna mimovládna neprofitová organizácia – jednotná inštitúcia Slovákov žijúcich v Republike Srbsko (ďalej: Srbsko), osobitného národnostného zamerania, do ktorej sa dobrovoľne združujú a zoskupujú Slováci ako aj iní občania Srbska a naši krajania v zahraničí za účelom uskutočňovania, prejavovania a hájenia kolektívnych záujmov a práv  Slovákov žijúcich v Srbsku, ich ochrany a zveľaďovania. Matica je právnická osoba s právami, povinnosťami a zodpovednosťami určenými ústavou, zákonom a týmito stanovami.“

Teda sme opäť svedkami zamieňania esencií na základe neznalosti tých, ktorí plošne informujú. Ešte o niečo horšie vyznieva, že do zavádzajúcich nadpisov médiá pridali ilustračné fotografie z prostredia Matice slovenskej. Nuž, nezostáva iné, ako len opäť prehltnúť horkosť na jazyku a spytovať sa, čomu sa dnes dá a môže veriť? Kam siaha nevedomosť a nedbalosť tých, ktorí plošne informujú v médiách hlavného prúdu? Ako tieto dezinformácie ovplyvňujú slovenskú spoločnosť? A kde je v tomto všetkom čitateľ a nakoniec i sama Matica slovenská, ktorá, zdá sa, sa stala opäť obeťou málo zorientovaných novinárov…

Zuzana Pavelcová

Stanovisko MS si môžete prečítať tu https://matica.sk/stanovisko-matice-slovenskej-sa-kauza-neopravnenych-potvrdeni-o-narodnom-povedomi-v-srbsku-netyka/

X