V Močenku vydali príležitostnú poštovú pečiatku k výročiu Slovenských národných novín


/, Nitriansky kraj/V Močenku vydali príležitostnú poštovú pečiatku k výročiu Slovenských národných novín

V poradí štvrtá príležitostná poštová pečiatka k výročiu Slovenských národných novín je dostupná na pošte v Močenku do 28.8.2020. Zakladateľ a redaktor SNN Ľudovít Štúr je po sv. Gorazdovi, Andrejovi Sládkovičovi, Jurajovi Selepčéni-Pohroncovi štvrtou osobnosťou, ktorú si tento rok močenskí filatelisti uctili.

Obec Močenok sa pýši viacerými dôležitými momentmi a rodákmi našej národnej histórie. Nedávno si festivalom celonárodného kresťanského divadla pripomenula sv. Gorazda. Rovnako je však hrdá aj na to, že jednou z osobností, ktoré stáli pri zrode Matice slovenskej a zastupovali Nitriansku župu na Ustanovujúcom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine, bol práve močenský rímsko-katolícky kňaz Jozef Ščasný.

Aj v súčasnosti má v Močenku svoje nezastupiteľné postavenie Matica slovenská. Vďaka jej členom a zameraniu matičného odboru vždy mala silnú oporu ako vo vedení obce, tak aj v cirkvi a ostatných vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách. Členom Matice slovenskej je aj predseda Klubu filatelistov 52-46 Močenok Jozef Kútny. Podľa neho má Matica slovenská  v životoch Slovákov nezastupiteľné poslanie. Život v Močenku si bez kultúry a Matice nevie predstaviť. Klub filatelistov 52-46 Močenok si pod jeho vedením pravidelne pripomína významné historické udalosti. Ročne niekedy vydajú až do 20 príležitostných poštových lístkov. Filatelisti nezabudli ani na nedávne 175. výročie vzniku Slovenských národných novín. K ich čítaniu vyzývajú aj priamo v príležitostnom poštovom lístku.

Močenok, 21.8.2020

Michaela Pavelová, Dom MS v Nitre

 

X