V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu k stému výročiu založenia Miestneho výboru SNR a oslobodenia od maďarskej správy


/, Prešovský kraj/V obci Soľ odhalili pamätnú tabuľu k stému výročiu založenia Miestneho výboru SNR a oslobodenia od maďarskej správy

Pred sto rokmi vznikol vo východoslovenskej obci Soľ z iniciatívy národovca Jána Demka Miestny výbor Slovenskej národnej rady. Matičiari z obce aj okolia Vranova nad Topľou odhalili 27. októbra 2019 v Soli pamätnú tabuľu, ktorá obyvateľom zároveň pripomína oslobodenie od maďarskej správy v roku 1919.

Pre novovzniknutú Česko-Slovenskú republiku boli rozhodujúce udalosti v roku 1919, ktoré prispeli k vytvoreniu nových hraníc, štátnej správy, slovenského školstva či obrode národnej kultúry a slovenčiny v úradoch. Nový štát podporovala Slovenská národná rada zakladaním svojich miestnych výborov v slovenských mestách a obciach. „Na východnom Slovensku bola veľmi vážna situácia v tom, že na rozdiel od liptovskej či trenčianskej stolice tu maďarskí úradníci gniavili ľudí do poslednej chvíle, dokonca dočasná maďarská garda strieľala národne orientovaných Slovákov v Rudlove, Zamutove i Soli. A práve v tejto obci a v neďalekom Vranove nad Topľou mali miestni národovci odvahu založiť miestne výbory SNR, čím sa prihlásili k mladému česko-slovenskému štátu,“ objasnil predseda MS Marián Gešper. Na verejnom zhromaždení Miestneho výboru SNR sa 1. januára 1919 obec Soľ ako jedna z prvých obcí na hornom Zemplíne prihlásila k Deklarácii slovenského národa a novému štátu. Podľa dobových dokumentov stáli za týmto aktom okrem Jána Demka aj predseda výboru Jur Tirpak, podpredseda Ludvik Zbavitel, Ján Kmec, Michal Hajnik, Michal Hurňák, Michal Chitra, Ján Madar, Jur Berta, Jozef Voľansky a Ján Hirčak. Na základe týchto udalostí bola obec neskôr oslobodená od maďarskej správy aj vojensky.

Pamätnú tabuľu odhalili vďaka finančnej podpore Matice slovenskej a obce Soľ. Na podujatí nechýbali starostovia okolitých obcí, poslanci VÚC Prešov a ďalší predstavitelia štátnej správy a samosprávy. V rámci kultúrneho programu zazneli matičná dychovka Orchester Vychodňarov z Nižného Hrabovca a solianske speváčky. Príchod 4. stotiny 1. práporu 1. pluku Slovenskej slobody do obce Soľ stvárnili ochotníci Mladej Matice. Starosta obce Soľ Jozef Berta pripomenul, že už v roku 1992 odhalila Matica slovenská pamätnú tabuľu vzdelancovi Jakubovi Jakubeusovi, ktorý pôsobil v Soli v rokoch 1627 – 1629. Predseda Miestneho odboru MS v Soli Dušan Berta vyzdvihol lokálny i celonárodný význam Matice slovenskej, ktorá svojimi aktivitami prehlbuje pozitívny vzťah k Slovensku a upevňuje národnú hrdosť a vlastenectvo.

IÚ MS

 

X