Venček pre Izidora Žiaka – Somolického


/, Žilinský kraj/Venček pre Izidora Žiaka – Somolického

Oslávili 160. výročie narodenia slovenského bájkara

Druhý februárový piatok (10. februára 2023) v Turčianskom Michale, miestnej časti Turčianskych Teplíc, bol slávnostný. Matičiari, okresná organizácia Únie žien Slovenska, v spolupráci s kúpeľným mestom Turčianske Teplice, si pripomenuli 160 rokov od narodenia Izidora Žiaka-Somolického. Významný rodák pochádzajúci z tohto kúpeľného mesta, pracoval aj ako redaktor martinských Národných novín, pôsobil ako spisovateľ, bájkar, úradník, národný buditeľ a národný pracovník, taktiež v advokátskej kancelárii. Bol veľký pansláv a mal výrazné proslovenské národné postoje, za ktoré ho v oných maďarizačných časoch šikanovali, prenasledovali a vládne kruhu mu spôsobovali viaceré diskriminácie. Napriek tomu žil a pracoval ako hrdý Slovák, čo dokázal využiť v slovenskej poézii, próze, ako aj v celom svojom živote. Okrem iného bol aj prekladateľom ruskej, francúzskej či americkej literatúry, jeho diela boli preložené aj do ďalších slovanských jazykov. Izidor Žiak-Somolický sa narodil 10. februára v roku 1863 v Turčianskom Michale a pozemskú púť ukončil 25. januára 1918 v Banskej Bystrici.

Hlavným organizátorom spomienkového podujatia bol Miestny odbor Matice slovenskej Turčianske Teplice pod vedením predsedníčky doc. RNDr. Jaroslavy Brinckovej, CSc. „Za svoje pronárodné články  v Národných novinách bol sedemkrát väznený a dostal veľké finančné pokuty, ktoré zvyšovali jeho biedu.  Napriek tomu z vlastnej iniciatívy vydával knihy bájok  a básní, aby pozdvihol gramotnosť Slovákov a Slovenska.“, pripomenula predsedníčka MO MS doc. J. Brincková. Podujatie sa uskutočnilo v Pamätnej izbe Izidora Žiaka-Somolického v kultúrnom dome v turčianskoteplickom Turčianskom Michale, kde matičiari pri tomto výročí inštalovali bustu Izidora Žiaka-Somolického,  ktorej autor je akademický sochár Štefan Pelikán. Okrem iných sa na udalosti zúčastnili aj stredoškolský profesor Mgr. Jozef Moravec, ktorý priniesol hlavný príspevok o jubilujúcom Izidorovi Žiakovi-Somolickom. Účastníkov podujatia pozdravil viceprimátor mesta Dušan Vojtek v mene ospravedlneného primátora Turčianskych Teplíc Mgr. Igora Husa, a spoločne s poslankyňou mesta za túto časť Bc. Elenou Klocháňovou odovzdali predsedníčke miestnych matičiarov ocenenie pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS. Podujatie pozdravil prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska, okrem iného prítomných a širokú verejnosť pozval na Národné matičné slávnosti, ktoré sa budú konať na začiatku augusta a pripomenú 160. výročie vzniku našej najstaršej celoslovenskej ustanovizne, a zhoduje sa aj s výročím pripomínaného spisovateľa. Tajomník MS pre národnostné vzťahy Dr. Viliam Komora odovzdal doc. Jaroslavej Brinckovej v mene predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera jeho knihu Apoštoli národného ducha, a knižnými darmi zablahoželal k jubileám matičiarom, členovi Výboru MO MS Turčianske Teplice Ing. Jozefovi Brinckovi, ako aj stredoškolskému profesorovi a veľkému národovcovi Mgr. Jozefovi Moravcovi. J. Moravec len nedávno oslávil 90. výročie narodenia, gratulovali mu aj ďalší prítomní matičiari, funkcionári, občania mesta, medzi nimi aj riaditeľka Spojenej školy – Gymnázia Turčianske Teplice Mgr. Miriam Hechelmannová, básnik a spisovateľ Ing. Ján Marek, i sochár Karol Stodolica.

O hudobný zážitok zaspievaním krásnych slovenských ľudových piesni sa v niekoľkých vstupoch postarali mladí umelci, päť speváčok a jeden spevák z  Detského folklórneho súboru Lúčik pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej. Na podujatí predsedníčka MO MS doc. Brincková odovzdala mestským školám bájky Izidora Žiaka-Somolického, ktoré na elektronické nosiče nahovorila matičiarka a členka Výboru MS Anna Dubovcová.

Na záver podujatia prítomní položili venček MO Matice slovenskej pod pamätnú tabuľu Izidora Žiaka-Somolického. Autorom tejto tabule, ktorá bola odhalená na priečelí kultúrneho domu pred viac ako štyrmi rokmi, je významný akademický sochár Štefan Pelikán, matičiar a všestranný výtvarný umelec.

Dodajme, že na pomníku na hrobe Izidora Žiaka-Somolického v Banskej Bystrici je uvedené aj „Bratia ľud môj, sotrieť nedajú“, ako aj to, že mu ho vyhotovila Živena a Matica slovenská.

Viliam Komora

foto: Viliam Komora

Príhoror prvého podpredsedu MS – v pozadí busta I. Žiaka-Somolického

Zľava – prvý podpredseda MS, prof. J. Moravec, doc. J. Brincková

2023-02-15T09:14:35+00:0015 februára 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|
X