Viac ako sto notebookov pre študentov slovenských stredných škôl vo Vojvodine


/, Zahraničie/Viac ako sto notebookov pre študentov slovenských stredných škôl vo Vojvodine

Pokles počtu študentov slovenských stredných škôl vo Vojvodine je v poslednom období alarmujúci. Na smutnú skutočnosť, ktorá je v slovenských stredných školách aktuálne prítomná, upozornil predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, bývalý predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ján Brtka, na jednej z jeho služobných ciest.

Odliv budúcej slovenskej inteligencie bol pre Maticu slovenskú natoľko znepokojujúci, že predseda Matice slovenskej vyvolal stretnutie s predsedom Matice slovenskej v Srbsku, Branislavom Kulíkom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Milanom Jánom Pilipom. Na spoločných rokovaniach sa dohodli, že situáciu Matica slovenská zmapuje a navrhne riešenie.

Riaditeľka Krajanského múzea (KM) Matice slovenskej, Zuzana Pavelcová a neskôr i Matica slovenská v Srbsku, začiatkom roka 2022 požiadali slovenské gymnáziá v Srbsku (v Kovači a v Petrovci) a Strednú zdravotnú školu, ktorá prevádzkuje aj vyučovanie v slovenskom jazyku v Novom Sade o informácie k vývoju počtu prihlásených žiakov v prvých triedach stredných škôl so slovenským jazykom za ostatné štyri roky. Na požiadavku KM zareagovalo iba gymnázium Jána Kollára v Petrovci, ktoré informovalo, že počas štyroch rokov vyučovalo v troch odboroch nasledovné počty žiakov:

 

Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci
Odbor Všeobecné gymnázium Elektrotechnik informačných technológií Kuchár
2022 25 17 11
2021 31 15
2020 23 27
2019 44

 

Všeobecné gymnázium (porovnanie 2019  a 2022) zaznamenalo prepad prihlásených študentov o 43%, študenti odboru kuchár (porovnanie 2020 a 2022) zaznamenali úbytok 59%. Aktuálne tieto čísla možno považovať iba za relatívne. Krajania tieto čísla vysvetľujú nízkou pôrodnosťou či veľkou migráciou mladých rodín na Slovensko i do Európy. Zo štatistických údajov vieme, že v roku 2002 mala Vojvodina 56 637 Slovákov. Dnešné laické odhady počtu Slovákov vo Vojvodine sa pohybujú okolo 50 000 – pokles obyvateľstva je teda na úrovni okolo 10%. Samozrejme, v presných výpočtoch poklesu mladých zohráva úlohu i vek obyvateľstva a krivka natality, avšak tie nám pri porovnaniach neboli známe. Akokoľvek sa však na čísla pozeráme, miera úpadku študujúcej slovenskej mládeže v Srbsku je zarážajúca.

Po príklade bývalej predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku, Kataríny Melegovej-Melichovej, ktorá sa zaslúžila o podporu slovenských prvákov projektom nákupu školských pomôcok, navrhla riaditeľka KM motivovať mladých krajanov hmotne – nákupom tabletov alebo notebookov. V návrhu zohľadnila vek krajanov a možné preferencie mládeže, ktoré by ich mohli pritiahnuť do slovenských stredoškolských lavíc. Ideu konzultovala s bývalou riaditeľkou petrovského gymnázia – Annou Medveďou, ktorá ju nadšene prijala.

Slovensko patrí medzi vyspelé štáty Európy, preto je nepochopiteľné, že aj priamou formou významne nepodporuje študentov na slovenských školách v Srbsku. Práve v tejto dobe je finančná pomoc (napr. štipendium, alebo zásadný príspevok na zakúpenie učebných pomôcok ako napr. notebook) významným morálnym stimulom. Obzvlášť ak uvážime, že počet slovenskej mládeže na slovenských školách v Srbsku klesá. Vec sme za Maticu slovenskú v Martine navrhli Úradu pre zahraničných Slovákov v Bratislave a som rád, že predseda Milan Ján Pilip aktívne vo veci konal a pomohol. Pomoc by mala byť každoročná a cielená zameraná na všetkých Slovákov, ktorí chcú študovať na slovenských školách v srbskej Vojvodine. Robia tak aj iné štáty, napr. Maďarsko. Slovenská republika by nemala byť výnimkou,“ spresnil predseda Matice slovenskej, Marián Gešper.

Po konzultáciách návrhu trojicou predsedov, podal predseda MSS, Branislav Kulík, projekt na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: „Treba azda najprv pripomenúť, že my máme určitú víziu, teda traja predsedovia, aby sa táto podpora stala akosi samozrejmou, a tak ako Matica slovenská v Srbsku podporuje žiakov prvákov a udeľuje im vhodné darčeky – tašky a učebné pomôcky, aby sa aj táto podpora pre stredoškolákov stala samozrejmou, teda aby to bolo tiež jednou z motivácií, aby sa ôsmaci rozhodli pre stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Pre tento druh podpory je vyčlenených 30 900 eur, čo určite bude motivačným pozitívom, aby sme žiakov dostali do slovenských tried. Totižto prvoradým nám je zachovanie slovenského povedomia, a samým tým aj jazykovej kultúry a identity.“

Vďaka finančnej podpore ÚSŽZ sa 14. novembra 2022 uskutočnilo prvé odovzdávanie šesťdesiatich troch notebookov žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Zvyšné notebooky budú odovzdané študentom Gymnázia Michala Pupina v Kovačici a Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade.

To, ako táto pomoc zaváži a či ňou bude možné dosiahnuť aspoň čiastočnú nápravu v odlive budúcej slovenskej inteligencie, ukáže čas…

Zuzana Pavelcová

Žiaci odboru kuchár a gymnazisti pri odovzdávaní notebookov. Zdroj: Gymnázium J. Kollára v Petrovci.

2022-11-21T15:55:10+00:0021 novembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X