Vo Vranove nad Topľou odhalili pamätník venovaný 100. výročiu oslobodenia mesta v roku 1919


/, Prešovský kraj/Vo Vranove nad Topľou odhalili pamätník venovaný 100. výročiu oslobodenia mesta v roku 1919

Matica slovenská uzavrela rok 2019 ako Rok storočnice oživotvorenia Matice slovenskej slávnostným odhalením pamätníka venovaného 100. výročiu oslobodenia mesta Vranov nad Topľou a jeho začlenenia do prvej Česko-Slovenskej republiky v roku 1919. Podujatie usporiadala Matica slovenská a Mesto Vranov nad Topľou 19. decembra 2019 na Námestí slobody.

„Považujem za mimoriadne významné, že vo Vranove nad Topľou, teda na hornom Zemplíne stojí pamätník pripomínajúci prelomové udalosti spred sto rokov. Mesto oslobodila 4. stotina 1. práporu 1. pluku Slovenskej Slobody. O svoju vlasť hrdinsky bojovali naši slovenskí predkovia v česko-slovenských légiách i neskôr v domácom česko-slovenskom vojsku. Symbolické je, že jednotka, ktorá oslobodila mesto Vranov nad Topľou, bola zložená výlučne zo Slovákov. Pevne verím, že sa pamätník v meste stane dôstojným miestom našej národnej histórie,“ vyjadril sa predseda MS Marián Gešper. Vranov nad Topľou bol oslobodený od pozostatkov uhorskej a maďarskej správy 19. januára 1919. Spoločne s obcou Soľ bol na hornom Zemplíne jedným z prvých miest a obcí, v ktorých mali slovenskí národovci odvahu prihlásiť sa k Deklarácii slovenského národa a mladému česko-slovenskému štátu založením miestnych výborov Slovenskej národnej rady.

„Pred sto rokmi sa v našom meste udiala zmena, ktorá nám dala to, čo žijeme teraz. Slovenský jazyk sa vrátil do škôl, úradov a celkového života našich predkov, rovnako noviny a časopisy sa vydávali v slovenčine. Zároveň sa začal aj nový, moderný a demokratický život už v republikánskom štátnom zriadení vtedajšieho Česko-Slovenska. Z dedín sa do Vranova postupne presťahovalo mnoho Slovákov, ktorí tu po zmene režimu našli domov a prácu. Pamätník, ktorý nám tu pribudol, nám tento významný míľnik bude navždy pripomínať,“ ozrejmil primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Pamätník materiálne zabezpečila Matica slovenská, pričom chce v úspešnom projekte odhaľovania búst a pamätných tabúľ aj za podpory Ministerstva kultúry SR pokračovať v roku 2020, ktorý vyhlásila za Rok národnej identity.

IÚ MS

X