Vranovským žiakom prednášal o štúrovcoch predseda Matice slovenskej


//Vranovským žiakom prednášal o štúrovcoch predseda Matice slovenskej

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper ocenil vedomosti žiakov ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou na svojej interaktívnej prednáške o štúrovcoch. Žiakov ohodnotil za ich aktivitu cennými knihami z Vydavateľstva MS.

„Bol som naozaj milo prekvapený nielen záujmom, ale aj znalosťami a aktivitou žiakov tejto základnej školy. Prednášku o známych i neprávom zabudnutých štúrovcoch som viedol interaktívne a tento spôsob sa oplatil. Žiaci diskutovali, pýtali sa, vyjadrovali svoj názor. To je dôkaz, že deti a mladá generácia majú záujem o slovenské národné dejiny, len im treba venovať priestor na ich hlbšie pochopenie,“ povedal predseda MS Marián Gešper, ktorý v rámci aktuálneho Roka odkazu štúrovcov 2022 a dvojstého výročia narodenia viacerých významných príslušníkov štúrovskej generácie navštívil už niekoľko škôl. „Štúrovci, ale aj ďalšie slovenské či matičné osobnosti sú skutočným vzorom pre naše mladé pokolenie. Som rád, že žiaci vnímali prednášku aj cez tento aspekt, teda že štúrovci neznamenajú pre nich len pár strán v učebnici dejepisu,“ dodal predseda ustanovizne.

ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou pestuje u svojich žiakov národné povedomie najmä na hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Z tejto školy sa aj viacerí z nich umiestnili na popredných priečkach 30. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch. Interaktívnu prednášku predsedu MS ocenili učitelia ako inú, prínosnú formu upevňovania poznania slovenských dejín, kultúry, ale i vzťahu k národným tradíciám. Pozitívne vnímali aj osobné odovzdanie knižnej odmeny žiakom za ich aktivitu, a to za prítomnosti riaditeľa školy Mareka Cerulu. „Takéto gesto predsedu Matice slovenskej je určite motiváciou pre našich žiakov a povzbudením do ich ďalšieho vzdelávania a poznávania národnej minulosti,“ uviedli predstavitelia ZŠ Bernolákova.

IÚ MS

2022-05-20T13:37:49+00:0020 mája 2022 |Prešovský kraj|
X