Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj kaštieľa Necpaly s priľahlými pozemkami


//Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj kaštieľa Necpaly s priľahlými pozemkami

Matica slovenská so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, zastúpená štatutárnym orgánom JUDr. Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej, na základe rozhodnutia Výboru Matice slovenskej

VYHLASUJE podľa § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka neurčitým osobám obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Matice slovenskej vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Martin zapísaného na liste vlastníctva č. 374, obec Necpaly.

 

2022-10-02T22:12:25+00:0030 septembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X