Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Matice slovenskej v Šuranoch


/, Nitriansky kraj/Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Matice slovenskej v Šuranoch

Matica slovenská vyhlasuje dňa 13. 3. 2020 obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Matice slovenskej v Šuranoch. Podmienky a informácie o súťaži nájdete v tomto dokumente.

VOS – Šurany

X