Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2022


/, Súťaže Matice slovenskej/Vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2022

I. kategória/časopis:               

MATERSKÉ ŠKOLY:           

a) triedne časopisy

 b) školské časopisy:

 1. miesto: MŠ Púchov /ŠKOLKÁR    
 2. miesto: MŠ Prešov/ VESELÁ ŠKOLKA
 3. miesto: MŠ Prešov /JABĹČKO, MŠ Žilina/LIENKY  BODKULIENKY

II. kategória

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

a) triedne časopisy 1. – 4. ročník

 1. miesto: ZŠ Bratislava/MRAVENISKO
 2. miesto: ZŠ Handlová/NOVINY ŠKD 

b) triedne časopisy 5. – 9. ročník

 1. miesto: Cirkevná ZŠ/TAMBOLKO

c) školské časopisy

 1. miesto: ZŠ Michalovce/ NAŠA OSMIČKA
 2. miesto: ZŚ Mierové námestie 255/27, Handlová/ÚSMEV, ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok/GRINAVSKÉ MIŠ MAŠ                                 
 3. miesto : ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice/RATOLESŤ, Gymnázium, Bratislava/AFROTIME,  ZŠ Budatínska, Bratislava, ZELENOU O NÁS             

III. kategória

STREDNÉ ŠKOLY    

a) triedne časopisy

b) školské časopisy

 1. miesto: Gymnázium P. Bystrica/ROZHĽAD                                                                                 
 2. miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha Martin/GYMLET
 3. miesto: Súkromná umelecká škola, Žilina/ART NEWS TEN  

IV. kategória

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠPECIÁLNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

 1. miesto: Spojená škola , Bratislava/LASTOVIČKA
 2. miesto: ŠZŠ , Bratislava/ŠKOLÁČIK
 3. miesto: ZŠ pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Senec/SENECKÝ RAJ, Diagnostické centrum, Žilina/OKNO

V. kategória

MŠ, ZŠ a SŠ V ZAHRANIČÍ S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

 1.  miesto: ZŠ Jána Kollára, Srbsko/HALÚZKA
 2.  miesto: ZŠ Janka Čmelíka Srbsko/OÁZA

 

X