Vyšlo prvé tohtoročné číslo Historického zborníka


/, Bratislavský kraj/Vyšlo prvé tohtoročné číslo Historického zborníka

Historický zborník 1 – 2020. Vedecký časopis o slovenských národných dejinách (roč. 30), vydáva Matica slovenská. Podobne ako predchádzajúce čísla tohto matičného vedeckého periodika, ktoré  vychádza dvakrát ročne, redakčne pripravuje Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej a venuje sa niektorým témam slovenských dejín.

V rubrike Štúdie  Martin Horička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikuje štúdiu Rastislav Michajlovič Černigovský (1225 – 1264) a jeho úloha v uhorských dejinách. Matúš Krátky z Palackého univerzity v Olomouci štúdiu Politická filozofia Jána Palárika pri formovaní Novej školy slovenskej a Ján Tkáč z Univerzitnej knižnice v Bratislave štúdiu Náboženská organizácia Slovákov vo Vojvodine v rokoch 1918 – 1941. Zborník obsahuje tematickú časť Matica slovenská a gréckokatolíci, z vedeckého kolokvia (27.  11. 2018) Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, Matice slovenskej a Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Pozostáva z  úvodného slova Mons. Jána Babjaka, prešovského metropolitu Matica slovenská a gréckokatolíci, z príspevkov Petra Mulíka zo Slovenského historického ústavu MS Slovenské povedomie u gréckokatolíkov, Pavla Pareničku z Literárneho ústavu MS Slovenský východ v diele profesora Imricha Sedláka a Petra Šturáka z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Duchovný rozmer osobnosti gréckokatolíckeho kňaza, vicearchidiakona, národného buditeľa, literáta Alexandra Pavloviča (1819 – 1900)

V rubrike Materiály je publikovaná práca Mariána Liščáka z Kysuckého múzea v Čadci Liehovarníctvo na Slovensku so zreteľom na  Kysuce do polovice 19. storočia.

V rubrike Dokument uvádzame komentovaný dokument Lukáša Krajčíra zo Slovenského historického ústavu MS Ideové ukotvenie Matice slovenskej očami Michala Erdélskeho.

V rubrike  Medailóny publikuje Beáta Katrebová Blehová z Ústavu pamäti národa, dva články  prof. Michal Lacko, SJ, horlivý zástanca práv slovenských gréckokatolíkovŠesťdesiatpäť rokov od atentátu na bývalého vyslanca Slovenskej republike v Berlíne. Prečo bol Matúš Černák zavraždený?

V rubrike Recenzie Juraj Brincko hodnotí publikáciu  HROMJÁK, Ľuboslav: Dejiny Spišského Podhradia vo svetle inštitúcií. Spišské Podhradie 2019, 136 + XIII s. a Jana Žumárová  z Archívu MS publikáciu  MADURA, Pavol. Miestny odbor Matice slovenskej v Martine v rokoch 1919 – 1950. Prvé ohnivo matičnej reťaze. Martin: Matica slovenská, 2019, 134 s.

Členovia Historického odboru Matice slovenskej majú nárok na jeden členský výtlačok. Vyzdvihnúť si ho môžu v redakcii HZ v Matici slovenskej na Grösslingovej 23. Zakúpiť si ho možno v predajni Svojeť v Liga-pasáži v Bratislave aj v iných slovenských kníhkupectvách.

Peter Mulík, šéfredaktor Historického zborníka

Objednajte si Historický zborník online na https://matica.sk/historicky-zbornik/

 

X