Vyšla biografická kniha s kultúrno-historickým významom Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019


/, Žilinský kraj/Vyšla biografická kniha s kultúrno-historickým významom Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla kniha o predsedoch Matice slovenskej, ktorí reprezentovali najstaršiu ustanovizeň Slovákov od roku 1863 až po súčasnosť. Spoluautorom tohto kultúrno-historického, biografického diela je aktuálny a historicky najmladší predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý knižný projekt inicioval.

„Maticu slovenskú, Maticu slovenskú v Amerike a Zahraničnú Maticu slovenskú vždy viedli najznámejšie osobnosti slovenského duchovného a kultúrneho života, či to bol Štefan Moyses, Matúš Dula, Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Vanovič, Laco Novomeský, ale aj Štefan Furdek i Jozef Cíger Hronský. Dvadsaťtri slovenských osobností v matičnej predsedníckej funkcii si zaslúži, aby im súčasná generácia matičiarov splatila dlh vydaním jedinečného diela o všetkých predsedoch Matice slovenskej. Práve oni viedli matičnú duchovnú ideu a konkrétnu kultúrnu misiu, a to neraz v neprajnom období pre ustanovizeň i slovenský národ ako taký,“ vysvetlil predseda MS Marián Gešper, pre ktorého je to po Apoštoloch národného ducha už druhá vydaná publikácia z oblasti národnokultúrnych dejín a biografií slovenských dejateľov.

Druhým autorom diela Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019 je literárny a kultúrny historik a vysokoškolský pedagóg docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. „Ambíciou publikácie je osvetliť dobu, profesijné portréty, biografie, dielo a národnobuditeľskú činnosť matičných predsedov. Vzhľadom na historické výzvy a mnohé prekážky je až neuveriteľné, že Matica slovenská kontinuálne vykonáva už od roku 1863 bohaté vedecké, umelecké, zbierkové, múzejné, knižničné, archívne, vydavateľské a osvetové aktivity. Stále si kladie za cieľ zvýšiť duchovnú, kultúrnu a vzdelanostnú úroveň svojich členov i celého slovenského národa, ako aj rozvoj vlastenectva a humanitných všeľudských ideálov,“ doplnil P. Parenička.

IÚ MS

X