Vyšlo druhé číslo historického časopisu Slovensko – Národné spektrum


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Vyšlo druhé číslo historického časopisu Slovensko – Národné spektrum

Na časopis Slovensko – Národné spektrum máme skvelú odozvu

Historik a šéfredaktor odborného časopisu Slovensko – Národné spektrum PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

V decembri 2020 vyšlo druhé číslo odborného časopisu Matice slovenskej Slovensko – Národné spektrum. Akú odozvu mala redakcia na úplne prvé vydanie?

Reakcie na prvé číslo nášho nového časopisu ma osobne veľmi potešili. Som rád, že práve z pozitívnych ohlasov čitateľov, ako aj vedeckej obce je už v čase vydania druhého čísla jasné, že zámer priniesť kvalitné a navyše pútavé periodikum, orientované na čitateľa bažiaceho nielen po informáciách z oblasti histórie, ale aj literatúry či národopisu, sa z veľkej časti vydaril. Matica slovenská ním priniesla periodikum, ktoré reaguje na dopyt po kvalitných a zároveň zaujímavých informáciách, ako aj po vizuálne pútavom diele. Verím, že aj menšie nedostatky, ktoré sa azda mohli vyskytnúť, sa nám počnúc týmto číslom podarilo eliminovať, a tým aj ďalej budeme prispievať k otvoreniu nových tém a potrebnej odbornej diskusii. Zároveň máme snahu o kultiváciu čitateľa prinášaním informácií, ktoré zo slovenského hľadiska priblížia nielen dejinné udalosti, ale aj osobnosti a zaujímavosti našej nesporne krásnej a bohatej histórie, neznámych zákutí literatúry či národopisu.

S akými výraznými témami prichádzajú matiční vedci v aktuálnom čísle?

Opäť nechýba historická či literárna štúdia z pera našich odborníkov priamo z matičných ústavov, ktoré sa napriek finančnej a najmä personálnej poddimenzovanosti snažia prinášať nové a atraktívne témy. Ich práca, podporená štúdiami, materiálmi či príspevkami ďalších matičiarov, členov matičných odborov a sympatizantov národnej myšlienky, sa stala aj základom nášho časopisu. Témy ako patriotizmus v našom národnom vedomí, zbojnícka tematika v slovenskej literatúre, ale aj analýza a priblíženie čakanskej kultúry z bronzovej doby či reflexia obdobia 1. Slovenskej republiky sú určite zaujímavými príspevkami, ktoré čitateľovi priblížia zaujímavé témy z matičného pohľadu. Cenným príspevkom je aj materiál z pera predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera o slovenských legionároch na Sibíri. Osobne som rád, že sme v ňom dali priestor aj slovenskej ornamentike, ktorá je jedným z dôležitých kamienkov v mozaike našej kultúrnej identity. Práve to je totiž poslaním Matice slovenskej – poukazovaním na krásy slovenskej kultúry, bohatej histórie či spisby prinášať nový rozmer do slovenskej publicistiky a vedy.

V časopise avizujete aj veľmi zaujímavú tému, ktorá ako keby sa vymykala bežným článkom o slovenskej histórii, a to Slávnosť ružovej panny v Trstíne – najstaršia súťaž dievčenskej krásy. Prečo ste sa rozhodli zaradiť ju do nového čísla, respektíve aký nový pohľad na „ženské“ slovenské dejiny čitateľom prinesie?

Táto téma z pera významného matičného historika docenta Ivana Mrvu, ktorého diela sú charakteristické pútavým štýlom písania, je naozaj nesmierne zaujímavá. Navyše, v spolupráci s Obecným úradom v Trstíne sa nám podarilo na stránkach časopisu uverejniť aj pekné dobové fotografie „ružových panien“, ktoré sa zúčastnili tejto nevšednej súťaže. Osobne ma teší najmä to, že rubrika zostavená zo zaujímavostí z našej histórie má u čitateľov úspech. Už pri kreovaní prvého čísla časopisu som mal predstavu, že by mal byť svieži a plný nielen zaujímavých vedeckých informácií, ale mal by širšiemu okruhu čitateľov priblížiť bohaté slovenské dejiny aj z iného, pre mnohých pútavejšieho pohľadu. Som rád, že práve rubrikou Zaujímavosti sa nám to podarilo, a verím, že v tejto tradícii budeme aj naďalej pokračovať. Aj v ďalších číslach plánujeme otvoriť zaujímavé témy, ktoré sa budú snažiť ponúknuť plnohodnotný obsah pre každého záujemcu o národne orientované čítanie. Verím, že nášmu časopisu zostanú verní a stane sa súčasťou každej dobrej knižnice.

Prekvapí nové číslo čitateľov niečím špeciálnym?

Verím, že nové číslo zaujme čitateľov nielen po obsahovej, ale aj grafickej stránke. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli na záver uverejniť fotografie zbierkového predmetu, ktorý môže čitateľom bližšie priblížiť kontext doby a priam ho vtiahnuť do obdobia, v ktorom vznikol a zohrával dôležitú úlohu. V minulom čísle sme takto priblížili osudy kríža na hrobe slovenského vojaka, čo malo veľký ohlas a zaujalo aj našich čitateľov. Aj teraz im prinášame pohľad na výnimočný archívny predmet – pamätné knihy Matice slovenskej, ktoré sú dôležitým svedkom doby. Fotografiu z podpisovania generála Ludvíka Svobodu do jednej z nich sme dokonca umiestnili aj na obálku, aby sme poukázali na to, že Matica aj v relatívne nedávnej minulosti znamenala pre slovenský národ veľa. Ako sa vyjadril riaditeľ Archívu Matice slovenskej a autor príspevku PhDr. Pavol Madura, zo zápisov vyplýva, že Matica slovenská hostila stovky návštev domácich, no aj zahraničných štátnych reprezentantov, veľvyslancov, spisovateľov, cirkevných predstaviteľov, zástupcov knižníc, univerzít, archívov, krajanských spolkov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Vidieť, že aj v relatívne nedávnej minulosti sa tešila úcte politikov, čo je dnes, bohužiaľ, v kontraste s tým, že ju niektorí politickí predstavitelia posielajú späť do 19. storočia s poukázaním na jej údajnú nepotrebnosť v dnešnom období. Avšak práve v dobe, keď sú slová ako národ či národná hrdosť spájané u mnohých s negatívnym obsahom, dostáva Matica slovenská opäť možnosť stáť na čele v obrane národných záujmov. Verím, že tomu bude nápomocný aj náš časopis.

Zhovárala sa Veronika Grznárová. Rozhovor vyšiel v Hlase Matice.

Objednajte si ho na https://matica.sk/objednajte-si-slovensko-narodne-spektrum/

X