Vyšlo nové číslo časopisu Slovanský obzor


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Vyšlo nové číslo časopisu Slovanský obzor

Vážení čitatelia,

prinášame vám druhé číslo kultúrno-spoločen­ského i odborného časopisu Slovanský obzor, ktoré uzatvá­ra prvý rok jeho účinkovania v mediálnom priestore. Aktuálne číslo prináša opäť mnoho zaujímavého. V prehľade zo slovanského sveta prinášame informácie z činnosti Matice lužickosrbskej, českej, slovenskej, sliezskej a Matice slovenskej v Srbsku s jej novozvoleným predsedom. Rubriku dopĺňajú príspevky vedeckých pracovníkov z Permskej štátnej univerzity a Ruskej akadémie vied. Ján Brtka priblížil dejiny Matice slovenskej v Srbsku a Viktória Nadolska vo svojom príspevku predstavuje zabudnutý slovanský spolok – Cyrilo-metodské bratstvo. Časopis prináša rozhovor s predsedom Matice moravskej Jiřím Malířem, ktorý predstavuje Maticu moravskú aj ako tradičnú a silnú vedeckovýskumnú ustanovizeň. Storočnicu narodenia významného slovenského dejateľa Štefana Boleslava Romana pripomenula Zuzana Pavelcová. Slovanský obzor informuje aj o zaujímavých knižných novinkách a výročiach osobností.

Do obsahovej tvorby druhého čísla sa zapojilo oveľa viac partnerských subjektov a tiež aj jednotlivcov. Viacero príspevkov sme museli posunúť do ďal­šieho čísla, aj napriek tomu, že to aktuálne sme rozšírili o štyri strany. Viacerí z vás sa vyjadrili, že časopis pôsobí upokojujúcim dojmom. Teší nás množstvo prichádzajúcich ohlasov. Mimoriadne veľkú pozornosť zožali jazykové mu­tácie časopisu. Môžeme zhodnotiť, že účel časopisu spočívajúci vo vzájomnej informovanosti a väčšej prepo­jenosti napriek geografickej vzdialenosti sa nám podarilo dosiahnuť.

Nový informačný spravodajca pre slovanský svet a slovenské zahraničie s moderným dizajnom a adekvátnou grafickou úpravou a ilustráciami je určený najmä matičnej, odbor­nej, vedeckej i širšej kultúrnej svetovej verejnosti, osobitne v slovanských krajinách s matičnou tradíciou. Časopis vychádza ako občasník v elektronickej podobe v troch jazykových mutáciách – slovenskej, ruskej a anglickej, aby sa dostal k čo najširšiemu okruhu záujem­cov na všetkých svetadieloch. Elektronická verzia časopisu je dostupná na adrese: https://matica.sk/slovansky-obzor/. Aktuálne prebieha preklad časopisu do anglickej a ruskej jazykovej mutácie.

Pavol Madura, vedecký tajomník Matice slovenskej, šéfredaktor časopisu Slovanský obzor

Nové číslo si môžete prečítať tu https://matica.sk/slovansky-obzor/

X