Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko-Národné spektrum 2/2024


//Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko-Národné spektrum 2/2024

V týchto dňoch prichádza na pulty stánkov druhé tohtoročné číslo časopisu Slovensko-Národné spektrum. Časopisu, ktorý sa za posledné štyri roky existencie po pretransformovaní na odborný časopis Matice slovenskej teší stále záujmu čitateľov, ktorí vyhľadávajú podnetné, pútavé i zaujímavé témy primárne z oblasti slovenských dejín, ale v neposlednom rade aj z literatúry či národopisu.

V aktuálnom čísle zaujme okrem iného aj analytická štúdia matičiara Miroslava Holečka. Mapuje v nej tridsaťpäť rokov tradície uctievania svätého Gorazda, ktorý je jednou z najvýznamnejších postáv slovenských (nielen) cirkevných dejín. Dôverný znalec detvianskeho regiónu Jozef Pavlov na ďalších stranách približuje reflexiu návštevy Tomáša Garriguea Masaryka v Detve v 30. rokoch minulého storočia, ktorá sa nielen v regióne Podpoľania stretla s veľkým ohlasom.

Najnovšie číslo časopisu však prináša aj viaceré výsostne matičné témy. Vedecký tajomník Matice slovenskej a zároveň riaditeľ jej archívu Pavol Madura na základe dlhoročného výskumu poodhaľuje zákulisie storočnice položenia základného kameňa druhej budovy Matice slovenskej. Tá mohla svoju prácu uskutočňovať doma, na Slovensku, čo však po roku 1945, respektíve po následnom komunistickom prevrate, nebolo umožnené mnohým umelcom a spisovateľom. Práve osudy Spolku slovenských umelcov a spisovateľov v exile, združenia, ktoré spájalo viaceré exilové prúdy umelcov mimo vlasti, mapuje materiál z pera Jozefa Rydla.

Zaiste medzi nimi bolo aj viacero slovenských žien, predsa len v roku slovenských žien v národnom hnutí by bolo hriechom nepoukázať aspoň na niektoré z nich. Život a dielo významných predstaviteliek národného života bude náš časopis iste prinášať aj v ďalších číslach, v aktuálnom čísle však prichádza s priblížením osudov jednej z najznámejších – múzy Ľudovíta Štúra Adely Ostrolúckej, ktorá dodnes zostáva symbolom rozhľadenej a emancipovanej ženy. Článok z pera Jany Judinyovej dopĺňa materiál z pera matičného pracovníka Lukáša Perného venovaný ďalšej významnej postave národných dejín – Mikulášovi Dohnánymu. Aj ten si, podobne ako Adela Ostrolúcka a ďalší národovci, zaslúži, aby pamiatka na neho nevybledla.

Zostáva veriť, že každý čitateľ zaujímajúci sa o slovenské dejiny si v časopise nájde to svoje a zostane mu verný aj naďalej. Môžete si ho objednať na adrese Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, mailom na periodika@matica.sk alebo na čísle 0918904931.

Peter Sokolovič

 

2024-06-21T09:07:07+00:0021 júna 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X