Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko-Národné spektrum


//Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko-Národné spektrum

V týchto dňoch prichádza na pulty stánkov nové číslo odborného časopisu Matice slovenskej Slovensko-Národné spektrum. V „roku odkazu štúrovcov“ je jeho nosnou témou v prvom rade reflexia silnej generácie národovcov, ktorá vštepila charakter aj dnešnému samostatnému Slovensku. Autori z radov matičných pracovníkov, ale aj sympatizantov matičnej myšlienky preto na stránkach časopisu prinášajú viaceré témy, ktoré nazerajú na štúrovcov zo štátoprávneho, politického či kulturologického hľadiska. Nechýbajú však medzi nimi ani reflexie pôsobenia menej známych osobností štúrovského i postštúrovského obdobia, ktoré približujú doteraz nie veľmi prebádané osudy nesporne významných národných buditeľov 19. storočia.

Tento rok však nie je len rokom pripomínania si pamätnej generácie národovcov, ale aj stým výročím narodenia jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej literatúry 20. storočia a výrazného predstaviteľa matičného hnutia Vladimíra Mináča. Pri tejto príležitosti sme sa preto rozhodli na stránkach časopisu pripomenúť jeho osobnosť z viacerých uhlov pohľadu. Okrem reflexie jeho esejistickej tvorby či náčrte krajanskej problematiky je pre nás, matičiarov, jeho meno spojené najmä s vedením najstaršej slovenskej vedecko-kultúrnej ustanovizne Slovákov v zložitom období 70. a 80. rokov 20. storočia. V rámci nich sa mu aj v náročných podmienkach podarilo z Matice vytvoriť rešpektovanú inštitúciu založenú nielen na pilieri vedeckosti, ale i rozvíjaní politického či kultúrneho odkazu predošlých generácií.

Rok 2022 je však v neposlednom rade aj rokom tridsiateho výročia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá v predvečer jej vzniku predznamenala ochotu Slovákov na vytvorení vlastného samostatne spravovaného štátu. Nasledujúci vznik Slovenskej republiky na prelome rokov je tak akýmsi zakončením snáh viacerých generácií národovcov. Som rád, že sme si tento významný medzník nezabudli pripomenúť ani na stránkach nášho časopisu, ktorý už tretím rokom prináša čitateľom mnohé zaujímavé témy z našej histórie, ale aj literatúry či národopisu. Za ten čas sa z neho stal rešpektovaný tribún prác nielen matičných autorov so stovkami predplatiteľov a úspechom na mediálnom trhu. Jeho úspech zaväzuje, ale aj otvára možnosti na šírenie matičných myšlienok ešte väčšiemu okruhu čitateľov. Aj z tohto dôvodu od budúceho roka prejde menšími zmenami čo do počtu strán i periodicity, ktorými sa snažíme ešte viac prispieť k jeho zatraktívneniu. Verím preto, že aj v nasledujúcom období na jeho stránkach prinesieme mnohé prínosné štúdie či články, ktoré opäť viac pomôžu dotvoriť mozaiku našich národných dejín…

Peter Sokolovič, šéfredaktor

2023-12-01T11:51:22+00:001 decembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X