Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko – Národné spektrum


//Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko – Národné spektrum

V tomto predvianočnom čase prichádza na pulty novinových stánkov už štvrté tohtoročné číslo odborného časopisu Matice slovenskej SlovenskoNárodné spektrum, ktorý sa opäť snaží priniesť zaujímavé a pútavé príspevky približujúce viac či menej známe stránky našich národných dejín. Autori z radov matičných pracovníkov, ale aj sympatizantov národnej myšlienky sa na jeho stránkach snažia poukázať na viaceré osobnosti či udalosti, ktoré boli v mnohých prípadoch interpretované tendenčne alebo opomínané a spomienka na ne bohužiaľ sčasti zapadla prachom.

Jednou z postáv, ktorá by si iste zaslúžila väčšiu pozornosť, je s určitosťou aj zakladateľ prvého európskeho úverového družstva a slovenského divadla Samuel Jurkovič. Jeho osobnosť sprítomnená štúdiou Lukáša Perného je príkladom cieľavedomosti, ale aj lásky k národu a nezištnej práce a osvety medzi ľudom. V najnovšom čísle nášho časopisu sme však dali priestor aj ďalšej nesporne dôležitej postave národovca a v neposlednom rade významného novinára a redaktora Ambra Pietra. Materiál z pera Pavla Pareničku sa snaží priblížiť čitateľom muža, ktorý v zložitom období maďarizačného útlaku stál na správnej strane a pričinil sa o to, že sa z Martina na prelome 19. a 20. storočia stalo významné slovenské kultúrno-politické centrum.

Číslo dopĺňa rozsiahly materiál od jedného z iniciátorov tvorby a umiestnenia súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda Miroslava Holečka analyzujúci zložitú cestu k jeho inštalácii na bratislavskom hrade. Táto iniciatíva je v dnešnej dobe o to dôležitejšia, pretože velikáni našich národných dejín si s určitosťou zaslúžia spomienku a úctu nielen súčasníkov, ale aj ďalších generácií. Tú si však iste zaslúžia aj ďalšie významné medzníky slovenských dejín – Pribinove slávnosti z roka 1933 či o desať rokov mladšia Vianočná dohoda. Ivan Mrva a Jaroslav Chovanec vo svojich článkoch prinášajú zaujímavý pohľad na tieto dve kľúčové udalosti našej nedávnej histórie, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu národnej identity. Číslo uzatvára rozhovor šéfredaktora s lekárom Ivanom Dečkovom, ktorý sa napriek náboženskému a  protitotalitnému presvedčeniu a „pozornosti“ zo strany Štátnej bezpečnosti vypracoval na primára a významnú osobnosť medicínskeho a pedagogického prostredia v Trnave.

Zostáva veriť, že najnovšie číslo odborného časopisu Matice slovenskej si nájde cestu k čitateľom a opäť viac pomôže poodkryť viac či menej nepoznané stránky našich bohatých dejín. Rozšírenie periodicity na štvrťročník od začiatku roka 2023 sa ukázalo ako správne a časopis si získal ešte viac nových čitateľov. Dúfame, že ich nesklame a aj v ďalšom roku popri otváraní nových tém získa ďalších predplatiteľov hľadajúcich hodnotné informácie nielen zo slovenskej histórie, ale aj literatúry či národopisu. Môžete si ho predplatiť písomne na adrese Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin alebo elektronicky periodika@matica.sk

Peter Sokolovič, šéfredaktor

 

2023-12-01T11:46:27+00:001 decembra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X