Vyšlo nové dvojčíslo Slovenských pohľadov so štúrovským motívom, ktorý je tiež poctou zakladateľovi J. M. Hurbanovi


//Vyšlo nové dvojčíslo Slovenských pohľadov so štúrovským motívom, ktorý je tiež poctou zakladateľovi J. M. Hurbanovi

Po zmene vedenia v Slovenských pohľadoch prichádza aj najstaršie slovenské kultúrne periodikum založené J. M. Hurbanom (a jedno z vôbec najstarších periodík v Európe) s inováciámi, ku ktorým patrí aj nová stránka na sociálnej sieti Facebook či postupne sa meniaci dizajn. Najnovšie číslo s novým vedením prináša plnohodnotný obsah naplnený štúdiami, esejami, prózou, poéziou, recenziami a rozhovormi. Úlohou nového vedenia je rozšíriť vedeckú časť Slovenských pohľadov, zapojiť do Slovenských pohľadov výraznejšie matičných vedcov a napokon aj silnejšie prepojenie Slovenských pohľadov s matičným životom.

V dvojčísle nájdete skutočne zvučné mená ako napríklad debutujúca autorka poézie Silvia Hlavová, špičkoví odborníci na slovenskú literatúru, docenti Július Lomenčík a Pavol Parenička, politológ Marián Klenko, poetka a hudobníčka Lýdia Žáková, spisovatelia Jozef Čertík, Peter Cabadaj, Andrijan Turan, Miloš Jesenský, Jozef Kollár, Štefan Patrik Kováč, poetky Hana Košková, Eva Bachletova, ďalej vedci Mojmír Mamojka, Jaroslav Chovanec, profesor kulturológie Dalimir Hajko či profesorka literárnej vedy Mária Bátorová a literárna vedkyňa Dr. Ľubica Hroncova.

Recenzované sú tu tiež zaujímavé knihy od autorov Jozef Špaček, Maja Jackobs Jakúbeková (recenzuje  Dr. Čulenová), Zuzka Kuglerová (recenzuje Edita Ďurčová), Etela Farkašová (recenzuje Martina Petríková) a mnoho ďalších. Titulnú stranu ilustrovala výtvarníčka Martina Kvašňovská (rozhovor s umelkyňou nájdete v čísle) a ďalších.

Slovenské pohľady si počas mája budete môcť kúpiť aj v bratislavskom kníhkupectve SVOJEŤ v Liga pasáži.

Slovenské pohľady si môžete objednať aj online na: https://matica.sk/objednajte-si-slovenske-pohlady/

Z ÚVODNÍKA ŠÉFREDAKTORA RADOSLAVA ŽGRADU:

Vážení čitatelia,

Slovenské pohľady ako najstarší spoločensko­-­literárny časopis na Slovensku prešli v dlhom toku času mnohými úskaliami. Neraz bojovali o prežitie, načas sa i odmlčali. Nie je to inak ani v dnešnej neprajnej dobe. Krátenie dotácie pre Maticu slovenskú Ministerstvom kultúry SR, zvyšujúce sa náklady na predtlačové i tlačové služby, poštovné, vypršanie zmluvy na reklamu od spoločnosti Niké a raketový nárast cien energií nás núti prispôsobiť sa vzniknutej situácii.

Slovenské pohľady založil už Jozef Miloslav Hurban a na tomto poste pôsobili rovnako osobnosti ako Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty či Štefan Krčméry. Je preto našou povinnosťou zachovať časopis ako nehmotnú, duchovnú časť národného majetku. Vedenie Matice slovenskej sa o to všetkými silami snaží. Aby si časopis udržal výnimočné postavenie z minulosti aj pre súčasnú kultúrnu a odbornú verejnosť, udržal si priazeň čitateľov a oslovil aj mladšiu čitateľskú a autorskú obec, a to s menšími finančnými možnosťami, bolo nutné vykonať niekoľko zmien.

Redakcia dostala nové personálne obsadenie. Radoslav Žgrada prebral post šéfredaktora po Bystríkovi Šikulovi. Týmto vyjadrujeme vďaku a uznanie bývalému šéfredaktorovi za dlhoročnú poctivú prácu vykonanú v redakcii a vďaka presahu jej pôsobenia aj v celej slovenskej kultúre.

Nové zloženie redakcie sa bude usilovať zachovať kontinuitu so staršou generáciou, no zároveň chceme dať príležitosť novým, mladším a začínajúcim autorom s cieľom nájsť a podporiť nové literárne talenty. Chceme výrazne posilniť vedecký a spoločensko­‐kritický pilier tohto periodika, ktorého poslaním bolo nielen prezentovať umenie a literatúru, ale aj reflektovať dobu, v ktorej žijeme. Je to mimoriadne závažná úloha, keďže nemožno podceňovať zásadné zmeny, ktoré sa v spoločnosti odohrávajú (napríklad rozširujúca sa  cenzúra, postupné okresávanie akademickej slobody či úpadok až popieranie národného kultúrneho a civilizačného dedičstva).

Radi by sme Slovenské pohľady viac zapojili do života matičného hnutia.

Naším cieľom je takisto Pohľady modernizovať. Veríme, že nám zachováte podporu a záujmom o periodikum mu pomôžete preplávať neľahkými časmi, v neposlednom rade udržať ho nažive ako kultúrne bohatstvo vinúce sa ako červená niť národnými dejinami od štúrovských čias.

SLOVENSKÉ POHĽADY MAJÚ AJ VLASTNÚ FACEBOOKOVÚ STRÁNKU

Po zmene vedenia v Slovenských pohľadoch prichádza aj najstaršie slovenské kultúrne periodikum zložené J. M. Hurbanom (a jedno z vôbec najstarších periodík v Európe) s inováciámi, ku ktorým patrí aj nová stránka na sociálnej sieti Facebook.

Lajkujte a zdieľajte stránku Slovenských pohľadov:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090132550307

ČO VŠETKO V NOVÝCH SLOVENSKÝCH POHĽADOCH NÁJDETE

1 Vážení čitatelia

3 Valentín Beniak: Mladý titan

4 Ľubica Hroncová: Vnímanie literárneho priestoru mesta v 19. storočí

11 Eva Bachletová: Básne

14 Július Lomenčík: Filozofické kreácie v tvorbe básnických obrazov

19 Štefan Patrik Kováč: Čierny blondín

34 Silvia Hlavová: Básne

37 Pavol Parenička: Matičné životopisy štúrovcov včera, dnes a zajtra 45 Básnik ľudovej veršovanej slovesnosti s kresťanskými tradíciami

(Rozhovor s básnikom Pavlom Stanislavom) – zhovárala sa Eva Sisková

50 Marián Klenko: O zvrchovanosti sprava aj zľava

58 Lidka Žáková: Básne

62 Jozef Čertík: Štefan Krčméry medzi tridsiatkou a štyridsiatkou

72 Peter Cabadaj: Fantastické v najobyčajnejšej každodennosti
(Za velikánom slovenskej kinomatografie Jurajom Jakubiskom)

77 Andrijan Turan: Karl May, bláznivý dobrodruh vo svete vlastnejfantázie

82 Miloš Jesenský: Neberte nám Vinnetoua!

87 Jozef Kollár: Krátke stretnutie

90 Hana Košková: Básne

95 Mojmír Mamojka: Tridsať rokov slovenského práva

99 Lukáš Perný: K Roku odkazu štúrovcov 2022 pred ďalšími tohtoročnými výzvami

105 Jej obrazy zachytávajú vnútorný svet a tlmočia atmosféru okamihu
(Rozhovor s Martinou Kvašňovskou) – zhováral sa Lukáš Perný

108 Jaroslav Chovanec: Postavenie Čechov a Slovákov v ČSFR a po jej zániku

112 Dalimir Hajko: Sedem viet o siedmich knihách

118 RECENZIE
Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané (Jozef Špaček), Mária Bátorová: Kontexty a komparatistika v literárnej vede (Dalimír Hajko), Maria Jacobs Jakúbeková: #Vykrivenie (Eva Čulenová), Laurent Gounelle: Prebudenie (Emanuel Orban), Zuzana Kuglerová: Veľká kniha keltských povestí (Edita Ďurčová), Jozef Tatár: Slabikovanie duše (Hedviga Kubišová), Etela Farkašová: Hodiny lietania (Martina Petríková)

130 ZÁPISNÍK
Ladislav Hrubý: Maliarka z rodu Kronerovcov, Miloš Ferko: Literárny antikvariát (Karol Irzykowski), Ivo Pospíšil: Spoza Moravy – preložila Ingrid Skalická, EFAR: Listujeme v časopise Nový život, Milan Lechan: Lecháreň, ŠAH: Pripomíname si

2023-05-09T12:39:11+00:006 mája 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X