Vyšlo tretie číslo Slovanského obzoru 1/2022.


//Vyšlo tretie číslo Slovanského obzoru 1/2022.

Vážení čitatelia,

vyšlo tretie číslo Slovanského obzoru 1/2022. Aktuálne číslo prináša opäť, ako už pre časopis býva zvykom, mnoho zaujímavého. Aj v tomto čísle dostali možnosť prezentácie noví autori. Rubrika Prehľad zo slovanského sveta prináša informačné príspevky zo Srbska, Česka, Chorvátska, Ruska, ale napríklad aj z Veľkej Británie. Nadviazala sa užšia spolupráca s riaditeľom Archívu Vojvodiny Nebojšom Kuzmanovićom. V rubrike Dejiny sa dočítate o slovanskej vzájomnosti vo vzťahoch Slovenskej republiky a Kráľovstva Juhoslávie v rokoch 1939 – 1941, ako aj o bunevskom písme „šilinger“. Do tohto čísla nám poskytol rozhovor predseda Matice chorvátskej Miro Gavran. Tiež si pripomenieme významných predstaviteľov Matice slovenskej, erudovaných odborníkov s presahom na slovensko-slovanské vzťahy, ktorí nás navždy opustili v rokoch 2020 a 2021, ale aj storočnicu narodenia Tibora Königa. Slováci v Poľsku vydali dvadsiaty druhý ročník vedeckej ročenky Almanach XXII. V roku 2022 si Matica slovenská pripomína okrúhle 200. výročie narode­nia viacerých štúrovských a matičných dejateľov. Ide nepochybne o najvýznamnejšiu generáciu v celých slovenských dejinách. Z tohto dôvodu Matica slovenská vyhlásila le­topočet 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Viac o nich sa dočítate v rubrike Pripomíname si. Aktuálne prebieha preklad do anglického a ruského jazyka. Staršie čísla sú dostupné na adrese https://matica.sk/slovansky-obzor/

S matičným pozdravom PhDr. Pavol Madura, šéfredaktor časopisu Slovanský obzor

2022-06-24T11:35:55+00:0024 júna 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X